Oglasi za posao: Prva banka Crne Gore oglašava više slobodnih radnih mjesta u Podgorici

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodna radna mjesta:

 1. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA PRAVNA LICA U FILIJALI PODGORICA – 1 IZVRŠILAC

 

 1. REFRENT ZA RAD NA ŠALTERU U FILIJALI PODGORICA – 3 IZVRŠIOCA

 

 1. RUKOVODILAC SLUŽBE PRAVNIH POSLOVA – 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE – 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA – 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT ZA NAPLATU PROBLEMATIČNIH PLASMANA 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT ZA UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT ZA UPRAVLJANJE NEKREDITNIM RIZICIMA U POSLOVANJU (tržišni rizici, rizik likvidnosti rizik zemlje, operativni rizik) 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT DISPONIBILITETA U SLUŽBI PLATNOG PROMETA 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT ZA DEPOZITE 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT ZA KARTIČARSTVO 1 IZVRŠILAC

 

 1. SAMOSTALNI REFERENT ZA KASTODI POSLOVE 1 IZVRŠILAC

 

Mjesto rada: Podgorica

Krajnji rok za prijavljivanje kandidata je 30.jul  2017.godine.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu:

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

Napomena: Prilikom razmatranja prijava, prednost će imati kandidati sa prethodnim radnim iskustvom u bankarskim poslovima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Japan poziva mlade da više piju kako bi napunili državni budžet

Mladi u Japanu ne piju mnogo, ali se vlasti nadaju da će nova kampanja to …

Leave a Reply

Your email address will not be published.