Nedjeljni izvještaj Montenegroberze: Sedmični promet svega 268 hiljada eura

Ukupan promet na Montenegroberzi u radnoj sedmici za nama je iznosio 268.405,63 eura i realizovan je kroz transakcije 28 različitih hartije od vrijednosti, od kojih su 5 dobile na vrijednosti, 5 izgubile, a 18 hartija od vrijednosti nije imalo cjenovne promjene tokom radne sedmice.

Indeks  MNSE10 koji je imao rast od 1,07 % u odnosu na svoju vrijednost sa početka sedmice. Indeks fondova MONEX je zabilježio rast od 0,67 %.

Najveći dio prometa ostvaren je u trgovini:

 • akcijama JUGOPETROL AD iznosu od 51.089.,49 eura (11,5196 EUR/akciji),
 • slijedi  trgovina akcijama LOVĆEN BANKA A.D. PODGORICA u vrijednosti od 45.000 eura (500 EUR/akciji),
 • akcijama ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE A.D. je zabilježen promet u iznosu od 36.240 eura (0,016 EUR/akciji)
 • na četvrtom  mjestu po likvidnosti nalazi se akcije  CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA sa prometom od 21.346 eura (2.0002 EUR/akciji),
 • a slijedi promet akcijama PORT OF ADRIA A.D. BAR u iznosu od 20.120,05 eura (0.13 EUR/akciji).

Tokom sedmice rasle su cijene akcija:

 • A.D. “ZETATRANS” – 0,5676 EUR (+9,99%)
 • NAPREDAK A.D. KOTOR – 0,0293 EUR (+5,61%)
 • LUKA BAR A.D. – 0,2996 EUR (+3,45%)
 • CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM – 0,6641 EUR (+1,48%)
 • ZATVORENI INVESTICIONI FOND „TREND“ A.D. PODGORICA – 0.0871 EUR (+0.11%)

Na drugoj strani gubili su akcionari:

 • ULTEP A.D. ULCINJ – 1.5661 EUR (-25.00%)
 • 13 JUL PLANTAŽE A.D. – 0,1545 EUR (-1,32%)
 • OTVORENI INVESTICIONI FOND “TREND” PODGORICA – 0,0527 EUR (-0,57%)
 • JUGOPETROL A.D. – 11,5196 EUR (-0,44%)
 • CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA – 2,0002 EUR (-0,01%).

Izvještaj pripremio ERSTE BROKER
Odjeljenje brokerskih, dilerskih i poslova investicionog menadžera
81000 Podgorica, Ulica Arsenija Boljevića 2A
T:+382 (0) 20 440 495
F:+382 (0) 20 440 433
M:+382 (0) 67 551 380

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.