Video kontent marketing – nepogrešivi izbor u kreiranju strategije oglašavanja

Nekada davno, jedini način da se dopre do potrošača bio je putem plasiranja reklamnih oglasa na stranicama dnevne štampe, u magazinima ili na bilbordima. Potom, od početka do sredine 20. vijeka, reklame su se preselile i na radio-prijemnike, da bi u drugoj polovini vijeka pa do danas, televizija preuzela apsolutno vođstvo u domenu oglašavanja.

U današnje vrijeme, ovome možemo dodati i najrazličitije forme digitalniog marketinga. Sveprisutnost tehnologije u bezmalo svakom aspektu savremenog života dovela je do prave poplave marketinškog sadržaja, koji nam uporno zatrpava news feedove ili iskače u prozorčićima dok pokušavamo da iščitamo najnovije vijesti. U svemu tome, još jedan oblik medijskog oglašavanja postaje sve dominantniji, a to je kontent marketing u formi videa.

Prije toga, planetarna pomama zavladala je za snimcima slatkih životinjica, Win-Fail kompilacija i YouTube zvijezda koje su, na primjer, igranjem video igara uspjele da steknu nevjerovatnu popularnost i pritom ostvare i prilično dobru zaradu. Uvidevši moć videa, na njega su u sve većoj mjeri počele da se oslanjaju i manje ili veće kompanije i brendovi, u čijim marketinškim kampanjama video format postaje sve prisutniji.

I u tome nisu mnogo pogriješili – jer, ljudi pozitivno reaguju na vizuelne sadržaje, zbog čega i video klipovi zabavnog karaktera ne gube na gledanosti. Sem toga, činjenica je da potrošači u današnje vrijeme imaju sve manje volje i vremena za praćenje klasičnih štampanih izdanja, a podaci koje je objavio najveći svjetski video-servis, YouTube, govore o cifri od preko milijardu korisnika koji svakodnevno prate nebrojenu količinu najrazličitijeg video sadržaja. Pri tome, korisnici mobilnih uređaja na YouTube-u provode u prosjeku do 40 minuta po posjeti, a ova platforma ubjedljivo je najpopularnija među starosnom grupom od 18 do 49 godina.

Navedena statistika pokazuje da je YouTube zapravo postao idealno mjesto na kome se kompanije i brendovi mogu obratiti svojim ciljnim grupama, zbog čega ovi podaci za marketere nisu nimalo beznačajni. Kako digitalne forme potrošačima omogućavaju da do željenih informacija dođu sa bilo kog uređaja, u bilo koje vrijme i bez obzira na lokaciju na kojoj se nalaze, i oglašavanje putem videa pokazalo se kao savršen izbor prilikom plasiranja marketinškog sadržaja.

Postoje i vrlo konkretni razlozi zbog čega je to tako. Za razliku od pisanih formi, video sadržaj pruža mogućnost vizuelizacije realnih iskustava na mnogo direktniji i neposredniji način. Sposobnost da se dobiti određenih proizvoda isli usluga kupcima dočaraju putem riječi i efektnog storytellinga za pisce sadržaja marketinških kampanja može predstavljati svojevrstan izazov – jer, čitaoci najprije moraju procesuirati pisani sadržaj u svojoj svijesti, a zatim transformisati i interpretirati te riječi u konkretnu sliku o informacijama koje su im predstavljene. I dok tekstualne forme donekle ostavljaju prostora za svojevoljnu interpretaciju određene poruke, kontent marketing u formi videa rješava ovaj problem ističući samu njenu suštinu.

Drugim riječima, potrošačma se na direktan način i bez suvišnog objašnjavanja stavlja do znanja na koji način im ponuđeni proizvod može unaprijediti ili olakšati život. Takođe, vizuelna forma nudi i opciju demonstriranja načina njegove upotrebe, čime se stiče mnogo jasnija i konkretnija predstava o proizvodu. Na taj način, potrošačima se omogućava da trenutno procijene njegove dobre ili loše strane, ali i vrijednosti koju on za njih može imati. Budući da im može biti od velike pomoći prilikom donošenja odluke u vezi kupovine, video marketing u širem kontekstu kupcima olakšava i celokupan proces nabavke.

Još jedna pozitivna strana ovakvog vida oglašavanja odnosi se na učvršćivanje odnosa povjerenja između brendova i potrošača. Kupci će cijeniti ukoliko im se stavi do znanja da predstavljaju važan faktor u samoj izgradnji brenda ili doprinose njegovom uspjehu na tržištu. Zbog toga video marketing potencijalnim kupcima pruža i osjećaj aktivnog učešća u interakciji koju kompanije i proizvođači sa njima teže da ostvare. Time se sa manje-više formalnog pristupa akcenat stavlja na gotovo prijateljski vid komunikacije, a poruka koja se na taj način prenosi ciljnoj grupi dodatno podstiče i osjećaj privrženosti od strane kupaca.

Veći i poznatiji brendovi već odavno su svjesni dobrih strana video oglašavanja. Čak i vodeći trgovinski lanci poput Walmarta imaju svoje YouTube kanale na kojima se potrošači mogu informisati o načinima uštede novca ili najnovijem asortimanu proizvoda. Isto tako, video marketing može biti od neprocjenjivog značaja i manjim kompanijama ili lokalnim proizvođačima i preduzetnicima, i to bez većih početnih ulaganja u nabavku skupe opreme ili profesionalnu produkciju. Savremena tehnologija nudi mogućnost kreiranja video materijala solidnog kvaliteta, što sferu video marketinga čini pristupačnijom i onima čije su poslovne ideje još uvjek u početnoj fazi.

Iako ne bi trebalo zanemariti ni kvalitet produkcije, suština video oglašavanja prvenstveno leži u relevantnosti sadržaja koji se predstavlja korisnicima. Prednost vizuelnog formata jeste u tome što pruža mogućnost kombinacije sadržaja informativnog karaktera – u smislu već pomenutog predstavljanja karakteristika proizvoda ili načina njihovog korišćenja – i zabavnog, pa i duhovitog sadržaja, na osnovu koga se korisnici na mnogo neposredniji način mogu upoznati sa specifičnostima određenog brenda. Na osnovu svega toga, kao forma koja omogućava bolje pozicioniranje kompanije na tržištu i učvršćivanje njenog autoriteta među potrošačima, video kontent marketing predstavlja i idealnu opciju prilikom formiranja efikasne strategije oglašavanja.

Marta Levai, MojaFirma

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.