U junu raspisano 679 tendera vrijednosti skoro 77 miliona

U junu tekuće godine, raspisano je 679 tendera, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 76.283.541,68 eura. Ovi podaci dobijeni su uz pomoć korišćenja softvera eTenderi  (www.etenderi.me) crnogorske kompanije Amplitudo, pomoću kojeg je moguće pratiti javne nabavke državnih i komercijalnih naručilaca.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine broj tendera je manji, ali je ukupna vrijednost veća. Konkretno, u okviru 685 raspisanih tendera iz juna 2016., raspisana vrijednost je bila 26.829.489,59 eura.

Najviše tendera prošlog mjeseca raspisano je u kategoriji Završni građevinski radovi, konkretno 74 tendera. U kategorijama Usluge projektovanja, revizije i nadzora u arhitekturi, građevinstvu i inženjerstvu i Niskogradnji raspisano je 52, odnosno 45 tendera. Kada je riječ o kategoriji Kancelarijski i birotehnički material, raspisano je 37 tendera. Na kraju, 36 tendera je objavljeno u kategoriji Medicinska oprema i ljekovi.

Kada je riječ o raspisanim vrijednostima, u pet vodećih kategorija spadaju Niskogradnja, na koju se odnosilo 20.593.736,65 eura, zatim Nafta, gorivo, drva za ogrijev, struja i drugi izvori energije sa raspisanih 15.022.418,69 eura. U kategorijama Usluge zakupa, prostora, skladištenje roba i arhivske građe i Završni građevinski radovi raspisano je 3.992.043,31, odnosno 1.863.200,00 eura. Peta kategorija po visini raspisanih sredstava je Usluge projektovanja, revizije i nadzora u arhitekturi, građevinstvu i inženjerstvu sa raspisanih 3.324.806,00 eura.

Po raspisanoj vrijednosti u prošlom mjesecu na prvom mjestu nabavka usluge opsluge vazduhoplova, za čiji tender je Montenegro Airlines AD Podgorica, raspisalo 7.795.000,00 eura. Za nabavku mlaznog goriva namijenjenog međunarodnom saobraćaju, kao i nabavku usluge opsluge vazduhoplova na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu raspisano je 7.720.000,00, odnosno 4.800.000,00 eura, od strane istog naručioca. Kada je riječ o tenderu za ustupanje izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Krstac-Ivanova korita, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj raspisalo je tender u vrijednosti od 4.500.000,00 eura. Na kraju, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova je raspisalo je tender za radove na rekonstrukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine.

Najviše tendera u prethodnom mjesecu, njih 44, raspisalo je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova, slijedi Elektroprivreda Crne Gore sa 17 tendera. Klinički centar Crne Gore i Rektorat Univerziteta Crne Gore su u prethodnom mjesecu raspisali po 15 tendera. Na kraju, 13 tendera su raspisale Plantaže 13. Jul.

Kad je riječ o komercijalnim nabavkama, u mjesecu za nama je raspisan veliki broj tendera. Među njima su prenjačili UNDP, Midas, Crnogorski Telekom, Rudnik uglja Pljevlja i ostali komercijalni naručioci. Među najvećima je tender objavljen od strane Rudnika uglja, u kojem se vrši rekonfiguracija i modernizacija DTO sistema (I faza). Raspisana su sredstva u iznosu od 2.152.116,00 eura.

Check Also

Telenor: Platite račun online i bez provizije

Telenor je svojim postpejd korisnicima omogućio da svoje račune plate online i bez provizije, putem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *