Veći deficit Fonda PIO nego državnog budžeta

Državni budžet je za period januar-maj ove godine po osnovu naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje prihodovao 97,6 miliona eura, što je 5,6 miliona eura manje od plana.

Istovremeno za isplate penzija crnogorskim osiguranicima za ovaj period potrošeno je 165,7 miliona eura. Deficit Fonda PIO za ovih pet mjeseci bio je 68,1 milion eura, što je pokriveno ostalim državnim prihodima jer je zakonom definisano da je isplata penzija obaveza države bez obzira koliki su njeni prihodi od doprinosa za te namjene.

Ukupan deficit tekućeg dijela državnog budžeta za ovaj period, u koji se ubraja i budžet Fonda PIO, iznosio je 57,6 miliona eura, odnosno da nema deficita Fonda PIO državni budžet bi bio u suficitu za 10,5 miliona eura.

Broj korisnika prava iz penzijslcog i invalidskog osiguranja crnogorskog fonda u maju je iznosio 122 hiljade korisnika. Ukupan broj crnogorskih penzionera koji žive u Crnoj Gori iznosi 108,9 hiljada, a u inostranstvu ih ima još 6,8 hiljada. Broj korisnika ostalih prava na osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja u maju je iznosio 6,3 hiljade.

Prije deset godina Fond PIO je imao ukupno 110 hiljada korisnika ili 12 hiljada manje nego sada.

Prosječna penzija za maj iznosila je 285,22 eura, a ukupna sredstva potrebna za isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj bila su 32,87 miliona. Od tog iznosa 24 miliona eura su obezbijeđena od naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vijesti

Check Also

Kako da od LinkedIna svakodnevno dobijate obavještenja o novim poslovima?

Ako ste u potrazi za boljim poslom sigurno svakodnevno posjećujete LinkedIn. On vam i sam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *