Usvojeni krizni zakoni: Povećavaju se PDV i akcize

Vlada je danas usvojila predloge izmjena i dopuna zakona o PDV-u i akcizama kojima uvodi nove poreske namete u cilju konsolidacija javnih finansija, odnosno smanjenja javnog duga i deficita, a što će znači i novi udar na životni standar građana.

Opšta stopa PDV -a od januara naredne godine biće povećana sa 19 na 21 odsto, iako je premijer Duško Marković nedavno u Privrednoj komori kazao da Vlada možda neće povećati PDV. Nove akcize će početi da se primjenjuje od narednog mjeseca. Kako je planirano 1. avgusta poskupjeće cigarete 30 centi, dok će veće akcize na alkohol važiti od januara naredne godine.

Akcize na duvanske proizvode i alkohol nastaviće da se povećavaju i narednih godina kako bi bile usklađene sa iznosima u Evropskoj uniji a ukupan prihod države po tom osnovu biće 70 miliona. Od većih akciza na duvan Vlada do 2020. godine planira prihod od 35,6 miliona a od alkohola 4,3 miliona.

Od početka naredne godine povećaće se akciza na gaziranu vodu i to 20 centi po litru u 2018. godini i još po 10 centi u 2019. i 2020. godini Za 2019. godinu planirano je uvođenje akcize za ugalj, u skladu sa direktivama Evropske unije. Akciza na ugalj bi u 2019. iznosila 15 centi a računala bi se na energetsku vrijednost vrste uglja od jednog giga džula.

Vlada je usvojila i Smjernice makroekonomske i fiskalne politke ze period 2017-2020. godine. Prema projekcijama, prosječna stopa realnog rasta BDP-a u tom periodu iznosiće 2,6 odsto, pri čemu u ovoj godini 2,7 odsto, u narednoj 3,2 a u 2019. i 2020. godini 2,3 i 2,1 odsto. Predviđa se i rast javnih prihoda, tako da će 2020. godine dostići nivo od oko dvije milijarde eura.

Projektovani deficit javnih finansija imaće, kako je saopšteno, silaznu putanju, tako da će 2020. godine preći u zonu suficita od 5,3 odsto BDP-a, a iste godine očekuje se i značajno smanjenje javnog duga na 67 odsto BDP-a.

“Ovim dokumentom dati su srednjoročni ciljevi ekonomske i fiskalne politike, srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, na osnovu kojih su utvrđeni limiti potrošnje, po ekonomskoj klasifikaciji i po potrošačkim jedinicama prvog reda, a koji su obavezujući za 2018. godinu, a indikativni za naredni srednjoročni periodu, U diskusiji povodom ove tačke, predsjednik Marković je zadužio resorne ministre da na sljedećoj sjednici informišu Vladu o tome da li svi organi poštuju Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim su od 1. jula umanjene zarade funkcionerima”, kazali su iz Vlade.

Utvrđen je Predlog izmjena i dopuna Zakona o energetici. Ovim dokumentom se, kako je navedeno, radi usklađivanje sa propisom koji uređuje komunalnu djelatnost, utvrđuje obim ovlašćenja i obaveza Regulatorne agencije za energetiku i organa državne uprave nadležnog za poslove finansija u pogledu obezbjeđenja nezavisnosti operatora prenosnog sistema električne energije. Pored toga, predloženim rješenjima se preciziraju ovlašćenja Regulatorne agencije za energetiku u postupku utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda operatorā prenosnog i distributivnog sistema.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o privrednim društvima, čije donošenje je, između ostalog, ključno mjerilo za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju 6. – Privredno pravo. Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da, u skladu sa propisima, sprovede javnu raspravu o tekstu Zakona, naglašavajući njegov sistemski značaj za društvo bazirano na tržišnoj ekonomiji.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o vanjskim poslovima u cilju ostvarivanja i zaštite interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu.

U raspravi je ocijenjeno da današnja crnogorska diplomatija zahtijeva dodatni razvoj kao adekvatan odgovor novim međunarodnim obavezama i izazovima, imajući u vidu da je Crna Gora u deceniji nakon obnove nezavisnosti ostvarila značajne vanjskopolitičke rezultate, između ostalih članstvo u NATO-u, kao ostvarenje jednog od temeljnih vanjsko političkih prioriteta, status lidera u oblasti evropskih integracija, te članstvo i izvršavanje obaveza u velikom broju međunarodnih organizacija.

“Novi zakon predložen je radi osavremenjavanja sistema i povećanja funkcionalnosti i efikasnosti službe vanjskih poslova, čime će se dodatno afirmisati nove vrijednosti i postavljeni standardi”, rekli su iz Vlade.

Marković je, kako je saopšteno, zaključujući raspravu po ovoj tački dnevnog reda, izrazio punu podršku ovakvom pristupu ukazavši da novi zakon o vanjskim poslovima predstavlja normativnu osnovu za kvalitetniji i efikasniji rad diplomatsko-konzularne mreže posebno u okolnostima članstva Crne Gore u NATO i obaveza koje iz toga proističu. On je u tom smislu istakao neophodnost unapređenja organizacione strukture Ministarstva vanjskih poslova i snaženja kapaciteta pojedinih njegovih djelova na osnovu analize učinaka diplomatsko-konzularne mreže.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Vlada je donijela odluke o broju studenata za upis na osnovne studije, postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore, kao i naprvu godinu osnovnih studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, za studijsku 2017/2018. godinu koji se finansiju iz budžeta.

Odlukom je utvrđeno da će se na studijske programe osnovnih studija Univerziteta Crne Gore upisati 3.556 studenata, uključujući i 70 studenata koji će se upisati na prvu godinu Visoke medicinske škole u Beranama, dok je za upis na prvu godinu osnovnih studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost predviđeno 40 mjesta.

Na postdiplomske specijalističke studijske programe predviđen je upis 2.349 studenata, od kojih 1.214 na teret budžeta, a 1.315 samofinansirajućih. Vlada se saglasila sa predlogom Univerziteta Crne Gore da se radi implementacije principa afirmativne akcije poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za 1 odsto.

Donijeta je Uredba o bližim kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela.

“Donošenjem ove Uredbe stvaraju se uslovi za unapređenje i razvoj kinematografije, ali i privrednih i uslužnih djelatnosti povezanih sa proizvodnjom filmova. U raspravi je, na osnovu iskustava država regiona i Evrope, izraženo očekivanje da će ovaj propis uticati i na povećanje prisustva stranih producenata koji će snimati na lokacijama u Crnoj Gori, te da će doprinijeti povećanju zaposlenosti u kinematografskom sektoru, boljoj promociji turističkih potencijala i uticati na razvoj tzv. ‘filmskog turizma”, saopšteno je iz Vlade.

Donijeta su rješenja o razrješenju Dragomira Dulovićadužnosti i imenovanju Vlastimira Ristića na dužnost člana Odbora direktora Aerodromi Crne Gore.

Vijesti online

Check Also

Rebalansom budžeta do deblokade opštinskih računa

Budvanski Sekretarijat za finansije, po nalogu Nikole Divanovića, kojeg je nova odbornička većina imenovala za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *