Gubitak Crnagoraputa veći od kapitala za devet miliona

Gubitak Crnagoraputa veći je od kapitala preduzeća za devet miliona eura, dok su kratkoročne obaveze veće od obrtnih sredstava za 15,6 miliona eura, što ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovi sumnju u pogledu mogućnosti društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti, piše u revizorskom izvještaju za 2016. godinu. On je gotovo identičan revizorskom izvještaju za 2015. godinu, gdje je takođe ukazano da finansijski pokazatelji društva ukazuju da vlasnik, austrijski Štrabag, može u bilo kom trenutku zatražiti pokretanje stečaja u nekad državnom preduzeću. Kako je konstatovano u izvještaju, za to ima povoda na osnovu finansijskih pokazatelja.

U Štrabagu zasad ne razmišljaju o stečaju jer se najveći dio kreditnih obaveza “Crnagoraputa odnosi upravo na pozajmice od te kompanije, u kojoj po 25 odsto akcija imaju i ruski tajkun Oleg Deripaska i austrijski industrijalac Hans Piter Haselštajner.

“Crnagoraput ima odobrenu rivolving kreditnu liniju po sporazumu o finansiranju koji je zaljkučen sa povezanim licima na iznos od 30 milion eura i najveći dio kratkoročnih obaveza iskazanih na dan bilansa 31. decembar odnosi se na matično društvo Štrabag Austrija, tj. povezano lice Štrabag Podgorica, koja prema izjavi rukovodstva daje podršku društvu na način da produžuje rokove dospijeća ugovorenih obaveza i tako ne dovode u pitanje mogućnost društva da izmiri obaveze u normalnom toku poslovanja. Pored toga, rukovodstvo Crnagoraputa preduzima mjere da ugovorne strane iz kupoprodajnih ugovora ispune preuzete obaveze i planira aktivnosti na unapređenju i povećanju obima usluga, kako bi se u budućem periodu obezbijedilo održivo tekuće poslovanje”, piše u izvještaju revizora Ljerke Momčilović iz Računovodstva i revizije Tivat, koja je i lani radila reviziju “Crnagoraputa.

Za razliku od 2015. godine, kada je poslovna godina završena sa minusom od 2,7 miliona, lani je preduzeće iskazalo dobit od 8,4 hiljade eura. Poslovni prihodi lani su bili 10,3 miliona i manji su za 600 hiljada nego 2015. godine, dok su poslovni rashodi bili 11,9 miliona, ili za 300 hiljada veći nego godinu ranije. Ukupan gubitak na kraju 2016. godine iznosio je 21,3 miliona eura.

Kratkoročni krediti na kraju 2016. iznose 19,099 miliona i veći su za milion nego godinu ranije. Od toga se na Štrabag Austrija odnosi 15,4 miliona, 600 hiljada više nego u 2015, a na Štrabag Podgorica 3,7 miliona, 470 hiljada više nego godinu ranije.

Crnagoraput je od 2008. do 2016. godine zaključila više aneksa sporazuma o finansiranju sa matičnim i ostalim povezanim licima, kojima je na godišnjem nivou produžavan rok dospijeća i iznosa rivolving kreditne linije koja je 2008. godine odobrena društvu, uz primjenu kamatne stope u visini tromjesečnog euribora plus dva odsto marže i obračunavanje kamata koje su tromjesječno potpisivane kreditnim obavezama. U 2016. društvo je sklopilo novi aneks sporazuma kojima je nastavljena praksa produženja roka dospijeća kreditnih obaveza na godišnjem nivou, tj. do 31. decembra 2017. godine piše u izvještaju.
Štrabag je krajem 2006. godine kupio 30,92 odsto akcija Crnagoraputa od Vlade za 8,4 miliona, a početkom 2013. godine je povećao udio na 95,3 odsto akcija.

Check Also

Posao u kriznim situacijama ne mora da stane: Digitalna rješenja Telekoma za lakše poslovanje

Kako bi poslovnim korisnicima olakšao rad u novim okolnostima, Crnogorski Telekom je pripremio različita besplatna …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *