Predložena kazna za banke previsoka

Ministarstvo pravde nije prihvatilo prijedlog Centralne banke da se u zakon o prekršajima ugrade direktive EU koje za najteže prekršaje u bankarskom poslovanju propisuju novčane kazne za fizičko lice, odnosno bankare do pet miliona eura. Vlada je prethodne sedmice usvojila Predlog izmjena zakona o prekršajima, ali nije uvažila ovaj osnovni, nego alternativni prijedlog Centralne banke koji je dostavljen tokom javne rasprave. U prihvaćenom prijedlogu CBCG se kaže da se za prekršaje u vezi sa bankarskim poslovima novčana kazna može propisati u visini najviše do dvostrukog maksimuma propisanog u članu 24 Zakona o prekršaju, a za najteže prekršaje ona se može propisati posebnim zakonom.

Iz CBCG su podsjetili da su važeće kazne za prekršaje u bankarskom poslovanju od 5.000 do 15.000 eura za banke i druga pravna lica, odnosno od 500 do 1.000 eura za odgovorna lica u bankama i drugim pravnim licima. Podsjetimo da je CBCG, pozivajući se na direktive EU bila, između ostalog, predložila da se za najteže prekršaje iz ove oblasti novčana kazna može propisati za banke i druga pravna lica u visini do 10 odsto ukupnog godišnjeg neto prihoda, za obračunsku godinu koja je prethodila godini u kojoj je prekršaj učinjen, a za fizička lica do 5.000.000 eura.

Iz CBCG kažu da je u procesu pristupanja EU Crna Gora dužna da usaglasi nacionalno sa EU zakonodavstvom.

“To se odnosi i na zakone o bankama i o sanaciji banaka. CBCG je zato kroz nedavnu javnu raspravu o Nacrtu izmjena zakona o prekršajima, inicirala da se za prekršaje u vezi sa bankarskim poslovanjem propišu kazne u skladu sa direktivama 2013/36/ EU i 2014/59/EU, pojasnili su iz CBCG.

Oni su tada kazali da će, u zavisnosti od toga da li će prijedlog biti prihvaćen, CBCG odrediti dalje korake. Ostaje da se vidi da li će se za najteže prekršaje u bankarskom poslovanju odrediti kazne posebnim zakonom.

Nakon što je usvojen Predlog izmjena zakona o prekršaju iz Vlade je saopšteno da se njime poboljšavaju pojedine odredbe kako bi se otklonili nedostaci, precizirao sadržaj prekršajnog naloga i uskladilo sa podsticajnim mjerama. Cilj je, kako je objašnjeno, efikasnija primjena.

“Najvažnije izmjene se odnose na utvrđivanje mogućnosti da se novčana kazna do dvostrukog maksimuma može propisati i uredbom Vlade, a strožije kazne predviđene su i za prekršaje učinjene u oblasti primjene međunarodnih restriktivnih mjera. Proširena je i obaveza vođenja prekršajnog postupka bez pretresa po podnijetom zahtjevu za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu za lakše prekršaje”, objašnjeno je iz Vlade.

Pobjeda

Check Also

“Apetiti političkih partija bi mogli doći na naplatu”

Prilično neozbiljna je izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića, da će, ukoliko se ne usvoji rebalans …

One comment

  1. Nema sto, stvarno nam trebaju prepisivacki potencijali iako je juce Hojt Ji opravdano izjavio da se ni 30 godina nece efektuirati zvaka oko EU integracija.
    OK, previse je politickih zaposlenih u CB CG i ima se previse vremena da se svasta cita, prevodi, ali valjda postoji neko razuman da zna sta je izvodivo a sta nije primjenjivo.
    Ili je jedini cilj, dobiti formalnu pohvalu u Progress Report-u (ono mozda 5 i zelena bojanka) da se unijela norma ali nema veze sto se nikada nece primijeniti osim ukoliko se neki bankar ne zamjeri guverneru (sta god to znacilo u praksi) pa guverner kao tekuce SDT krene da zloupotrebljava formalne propise ne gledajuci u stabilnost sistema i razvojne perspektive trzista.

Leave a Reply

Your email address will not be published.