Savjet CBCG: Ukupna aktiva banaka na kraju maja 2017. godine 3,9 milijardi eura

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas dvanaestu sjednicu, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.

Na današnjoj sjednici, Savjet je usvojio Izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april i maj 2017. godineMakroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal 2017. godine, kao i Izvještaj o kretanju cijena za prvi kvartal 2017. godine.

U Izvještajima o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj i april 2017. godine je konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2017. godini.

“Ukupna aktiva banaka na kraju maja 2017. godine iznosila je 3,9 milijardi eura, što je rast od 2,9% u odnosu na kraj 2016. godine, odnosno od 12,2% na godišnjem nivou. Ukupno odobreni krediti u prvih pet mjeseci ove godine povećani su za 2,3% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na maj prethodne godine viši za 10,7%. Članovi Savjeta su izrazili posebno zadovoljstvo činjenicom da su banke u ovoj godini dale značajnu kreditnu podršku privredi. Prosječne ponderisane aktivne i pasivne kamatne stope nastavile su tendenciju pada, dok su kamatne stope na depozite stanovništva blago rasle u aprilu 2017. godine. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju maja 2017. godine iznosila je 7,09%, što je pad od 0,03 procentna poena u odnosu na kraj aprila. Banke su, u toku prvih pet mjeseci ove godine, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 15,5 miliona eura”, navodi se saopštenju Centralne banke.

Članovi Savjeta su ocijenili pozitivnim trendove koje karakterišu stanje javnih finansija, a odnose se prvenstveno na ostvarenje fiskalnog suficita u iznosu od 2,8 miliona eura u aprilu, te smanjenje izdataka budžeta u aprilu za 18,2% u odnosu na plan.

“Na današnjoj sjednici Savjeta pohvaljeno je i racionalno poslovanje CBCG, čiji su rashodi u prvih pet mjeseci ove godine za 9% niži u odnosu na plan za navedeni period. Najveće uštede su ostvarene kod troškova zarada, otpremina i ostalih primanja zaposlenih, troškova službenih putovanja, kao i operativnih i drugih troškova poslovanja, u koje, između ostalih, spadaju troškovi telekomunikacijskih usluga, reprezentacije, konferencija i seminara i dr.”, naveli su iz CBCG.

Savjet je danas usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za prvi kvartal 2017. godine, u kome je dat pregled najvažnih kretanja koja su u prethodnom kvartalu karakterisala realni, fiskalni i finansijski sektor.

“Prema raspoloživim statističkim podacima, većina sektora u privredi ostvarila je rast u jednogodišnjem uporednom periodu. Izuzev industrijske proizvodnje, koja je zabilježila pad od 10,9% u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period 2016, rast je registrovan u sektorima turizma, građevinarstva, šumarstva, vazdušnog i drumskog saobraćaja. Inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 2,7% u martu 2017. godine, a potrošačke cijene su u martu, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast od 0,1%. U prvom kvartalu 2017. godini, bankarski sektor je bio stabilan, likvidan i solventan. Evidentiran je nastavak trenda pada loših kredita i istaknuto da oni, i dalje, predstavljaju ranjivost bankarskog sektora, na individualnom nivou. Izraženo je očekivanje da će izmjene i dopune važećeg Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama dati doprinos daljem snižavanju nivoa nekvalitetnih kredita. Zabilježeno je povećanje deficita tekućeg računa u prvom kvartalu 2017. godine, u iznosu od 10,5% u odnosu na isti period prethodne godine, što je posljedica intenzivnih investicija, naročito u infrastrukturu. Zabilježen je blagi rast broja zaposlenih u martu ove godine u odnosu na prethodni mjesec, od 0,9%, dok je rast broja zaposlenih u odnosu na mart 2016. godine iznosio 4,5%. Prosječna neto zarada u martu ove godine iznosila je 510 eura, što je rast od 4,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine”, saopšteno je iz CBCG.

Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i utvrdio radne verzije nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, zakona o sanaciji banaka, kao i zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima. Razmatrani zakoni, čije je usvajanje obaveza iz procesa pristupanja EU, kao i uslov za budžetsku podršku Svjetske banke, su pohvaljeni od strane članova Savjeta. Istaknuto je da će, nakon usvajanja ovih zakona, regulatorni okvir biti značajno unaprijedjen i usaglašen sa evropskim standardima i najboljom praksom. Članovi Savjeta upoznali su se i sa komentarima koje je Svjetska banka uputila CBCG, a odnose se na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, kojima se daje visoko afirmativna ocjena po svim pitanjima tretiranim ovim zakonom. Ovakav izvještaj Svjetske banke potvrđuje da je CBCG pripremila zakon kojim će se omogućiti potpuno usklađivanje rada Centralne banke sa pravom Evropske unije iz ove oblasti i njeno buduće nesmetano uključenje u rad Evropskog sistema centralnih banaka.

Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio i Odluku o dopunama odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, čija je priprema inicirana sa ciljem ojačavanja regulatornih rješenja vezanih za restrukturiranje kredita prema novom Zakonu o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama. U tom smislu, primjena ove Odluke doprinijeće sveobuhvatnijem praćenju efekata postupka restrukturiranja kredita.

Savjet je usvojio mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiciono-razvojnom fondu Crne Gore. Takođe, Savjet je usvojio mišljenje na Predlog fiskalne strategije Crne Gore za period 2017-2020. godine. Članovi Savjeta su podržali predložene mjere, ističući da su iste pažljivo odabrane i kreirane, uz uvažavanje socijalnog i ukupnog ekonomskog segmenta i vođenje računa o konkuretnosti ekonomije, i izrazili očekivanje da će njihova implementacija imati pozitivne efekte na stanje javnih finansija, kao i na realni i eksterni sektor.

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.