Smanjene zarade funkcionerima

Skupština je juče usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta kojim je usaglašena nova organizacija državne uprave, a iznos planiranih prihoda povećan za osam miliona eura zbog naplate zaostalog poreskog duga u skladu sa Zakonom o reprogramu duga.

Ti prihodi biće uvršteni u budžetsku rezervu, a koristiće se za nepredviđene izdatke i realizaciju zaključaka Vlade.

Pomoćnik ministra finansija Nikola Vukićević rebalans je nazvao tehničkim zbog nove uredbe o načinu rada državne uprave.

“Određene potrošačke jedinice koje su bile samostalne sada prelaze u druge potrošačke jedinice. Zavod za intelektualnu svojinu prelazi u Ministarstvo ekonomije, Direkcija za javne radove i Agencija za zaštitu životne sredine u Ministarstvo turizma, dok su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo javne uprave preuzeli Kancelariju za borbu protiv trgovine ljudima i Kancelariju za saradnju sa nevladinim sektorom”, kazao je Vukićević.

Usvojene su i izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim se funkcionerima u A, B i C grupama smanjuje šest odsto. Zarade će biti smanjene od 1. jula, a budžet će uštedjeti 1,7 miliona eura.

Poslanici vladajuće koalicije (opozicija nije prisustvovala) su usvojili i izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama čiji je cilj, kako je objasnio ministar finansija Darko Radunović eliminisanje biznis barijera.

Novina je da Zakon ne važi za preduzeća koja obavljaju komercijalnu i industrijsku djelatnost. To znači da najveće crnogorske državne kompanije, koje na godišnjem nivou imaju najvrednije nabavke kao što su Elektroprivreda, Plantaže, hotelska preduzeća, a gdje je proteklih godina bio evidentiran veliki broj nezakonitosti na tenderima, više neće biti u obavezi da primjenjuju zakon. Kada nova rješenja stupe na snagu, Uprava za javne nabavke treba da ažurira listu obveznika koji primjenjuju zakon.

Vijesti

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.