Za prioritetne infrastrukturne projekte pet milijardi eura

Nacionalna investiciona komisija (NIK), kojom predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, razmotrila je i usvojila ažuriranu Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Ažurirana lista sadrži 57 projekata iz pet sektora: energetike, saobraćaja, zaštite životne sredine, društvenih djelatnosti i ostale infrastrukture. Procijenjena vrijednost projekata koji se nalaze na listi, a sa čijom realizacijom će se započeti u periodu 2017-2025, iznosi približno pet milijardi eura. Ako se uzmu u obzir pojedinačni segmenti, onda je broj projekata obuhvaćenih listom 134. Lista je poslata Vladi na verifikaciju.

Predsjednik Marković je kazao da ova lista definiše naš razvojni interes te da treba da se skončentrišemo na ono što mijenja stanje u državi sa aspekta stvaranja više mogućnosti za razvoj i bolji kvalitet života. Sada, dodao je on, kroz različite modele treba tražiti podršku za realizaciju utvrđenih prioritetnih projekata.

“Cilj je da se značajan iznos sredstava za realizaciju projekata obezbijedi kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO). U tom kontekstu, NIK-a je zadužila resorna ministarstva da ojačaju administrativne kapacitete i inteziviraju komunikaciju sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju adekvatne pripreme potencijalnih projekata za sufinansiranje infrastrakturnih ulaganja od strane ZIO”, saopšteno je iz Vladinog biroa za odnose s javnošću.

Na sjednici je usvojen i polugodišnji Izvještaj o radu NIK-e, a razgovarano je i o izazovima tokom sprovođenja određenih infrastrukturnih projekata koje finansira EU, načinima za poboljšanje pripreme projekata za ZIO te planu za projektne prijave za tekuće pozive ZIO u kontekstu Berlinskog procesa.

Check Also

Njemački državljani i firme uložili u kupovinu nekretnina u Crnoj Gori najviše novca od svih stranaca

Njemački državljani i firme uložili su prošle godine u kupovinu nekretnina u Crnoj Gori najviše …

Leave a Reply

Your email address will not be published.