Skupština će raspravljati o prodaji Trend Korala

4. jula će se znati kome ide “Trend Korali”

Druga ponovljena skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda Trend zakazana je za 4. jul u 14 sati, kada bi trebalo da bude poznata sudbina odluke oko moguće prodaje hotelskog preduzeća Trend Korali.

Za kupovinu ovog hotela u Sutomoru zainteresovane su kompanije iz Šajo grupe Žarka Rakčevića, ali ne pod uslovima kako to predlaže DZU Baterflaj fajnens i oko 43 odsto akcionara fonda, koje predvodi biznismen Blagota Radović, a koji dominantno kontrolišu ovaj fond.

Prethodno dvije zakazane vanredne skupštine akcionara ZIF Trend, na kojima je, između ostalog, trebalo da se raspravlja o prodaji ili mogućoj dokapitalizaciji kompanije Trend Korali nijesu održane zbog nedostatka kvoruma. Na tim sastancima bili su samo predstavnici akcionara koji kontrolišu nešto više od 20-tak odsto akcija povezani sa Rakčevićem, dok Radovićeva ekipa nije prisustvovala.

Oba tabora pojavila su se na redovnoj skupštini ZIF Trenda koja je održana u utorak 20. juna. Usvojen je godišnji finansijski izvještaj o poslovanju fonda sa Izvještajem revizora.

Fond je poslovnu 2016. godinu završio sa negativnim rezultatom od 6,08 miliona eura, a gubitak je dominantno nastao kao posljedica reprocjene nekretnina u vlasništvu fonda, koje su u prethodnom periodu procjenjivane po nerealno visokim vijednostima.

Usvojen je i godišnji izvještaj o poslovanju Fonda kao i izvještaj o radu Nadzornog odbora i izabran novi. Članovi Nadzornog odbora ZIF Trend sada su Žarko i Petar Rakčević, Aleksandar Jovović, Mesud Delagić, Bojan Kojić, Admir Ademović i Ratko Radonjić.

Akcionari su većinom glasova potvrdili ugovor o zaduženju fonda kod Erste banke u iznosu od 1,5 miliona, a da se donese takva odluka tražili su predstavnici glavnog povjerioca Heta Asset resolution, koja potražuje oko 2,9 miliona eura od fonda.

Protiv ove odluke bili su akcionari okupljeni oko Žarka Rakčevića. Odluka je usvojena nakon mišljenja Komisije za hartije od vrijednosti, koja je potvrdila da se ZIF može zadužiti u cilju refinansiranja obaveza koje su nastale prije stupanja na snagu aktuelnog Zakona o investicionim fondovima.

Fond Trend ima oko 7.000 akcionara čije akcije su od polovine februara kada je Rakčević počeo da kupuje na berzi značajno dobile na vrijednosti.

Vijesti

Check Also

Zaposleni Telekoma učestvovali u čišćenju obale Morače

Volonteri Crnogorskog Telekoma učestvovali su danas u akciji čišćenja obale Morače, koju je povodom Međunarodnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *