Budućnost revizije – data analytics

Promjene u finansijskom i tehonološkom okruženju, kao i promjene u očekivanjima korisnika finansijskih izvještaja neminovno dovode i do promjena u planiranju, sprovođenju i nalazima revizije finansijskih izvještaja.

Revizorska profesija je doživjela veliki preobražaj u posljednjih 30 godina kao posljedica brzog rasta svjetske privrede, tako da danas revizija ne samo da potvrđuje istinitost finansijskih izvještaja nego sagledava i poslovne rizike, jer oni su ti koji će imati uticaja na finansijske izvještaje ukoliko se njima ne bude pravovremeno upravljalo. Samim tim, bolje sagledavanje i razumijevanje rizika omogućava revizoru da na vrijeme identifikuje značajne procese. Dakle, u savremenom poslovnom svijetu, revizija ne treba da pruža samo uvjerenje o tačnosti finansijskih izvještaja, nego treba i mora da pruži dodatnu vrijednost korisnicima.

Uporedno sa razvojem informacionih tehnologija i mogućnosti analize podataka, očekuje se sve značajnija promjena revizorskog pristupa u narednoj deceniji. Zahvaljujući brzoj obradi i skladištenju podataka, broj informacija, koje su nam na raspolaganju raste eksponencijalno. Posljedično i proces revizije će morati da se prilagodi novim okolnostima. Iako suština revizije mora da ostane ista, revizori će biti primorani da vrše analizu velikog broja podataka. U tom smislu se sve više pominju dva nova termina za reviziju: data analytics i big data.

Data analytics (DA) je proces kvalitativnog i kvantitativnog proučavanja niza podataka u cilju izvlačenja zaključaka o informacijama koje sadrže, uz pomoć specijalizovanih sistema i sofvera.

Big Data Analiytics (BD) je proces proučavanja velikog broja podataka u cilju identifikacije skrivenih šema, koje se ponavljaju, nepoznatih korelacija, trendova, odstupanja i drugih korisnih informacija, koje mogu da unaprijede poslovne sisteme.

Data analytics i Big Data će početi u skorijoj budućnost sve više da utiču na način izvođenja revizije, jer će omogućiti revizorima da imaju bolji uvid u poslovanje klijenta, identifikaciju rizika i analizu trendova, a prije svega će omogućiti precizno analiziranje cjelokupnog seta podataka u kratkom vremenskom periodu, umjesto sada primjenjivanih tehnika uzorkovanja. Prebacivanje fokusa sa uzorka na cjelokupnu populaciju znači, prije svega, značajno smanjenje moguće greške i postizanje visokog nivoa uvjeravanja u tačnost finansijskih izvještaja. Na primjer, danas se revizorske procedure sprovode na relativno malom uzorku transakcija nakon čega se vrši ekstrapolacija zaključaka na cjelokupan set podataka. U budućnosti, revizori će koristeći DA i BD moći da ispitaju i do 100 odsto transakcija kllijenta, kao i da vrše analizu, sortiranje i filtriranje podataka u cilju otkrivanja anomalija i identifikovanja skrivenih rizika. Proces revizije poboljšan na ovakav način treba da unaprijedi postojeći sistem donošenja poslovnih odluka od strane menadžmenta.

Oblasti u kojima je moguća primena DA i BD su na primjer rizik pronevjere, nepravilnosti i anomalije u podacima, identifikovanje neefikasnih internih kontrola itd.

U takvom okruženju veoma je izvjesno da će na tržištu biti izvršena selekcija revizorskih kuća, koje će moći da pruže usluge na unaprijeđenom nivou, koji će imati i koristiti unapređeno znanje analize podataka i samim tim obezbijediti proaktivan pristup procesu revizije, koji će biti prepoznat kao dodata vrijednost od strane korisnika finansijskih izvještaja. Sa druge strane, sama regulativa sve više poziva na kvalitet i transparentnost, tako da će revizorske kuće, koje budu pratile korak sa vremenom sigurno biti u boljoj poziciji na tržištu. Jedno od pitanja, koje će se sigurno pojaviti je pitanje sigurnosti podataka i iz tog razloga će ove promjene iziskivati i uključivanje regulatornih tela, a sve u cilju svrsishodnog poboljšanja kvaliteta revizije.

Dakle, u skorijoj budućnosti, biće neophodno da revizori upotpune svoje obrazovanje i znanjima iz oblasti kao što su upravljanje rizicima, forenzika i IT. Prihvatanje izmijenjenog okvira poslovanja revizorskih kuća i transformacije celokupne organizacije izvođenja revizije će sigurno biti process, koji će trajati izvjesno vrijeme, ali pokazaće se kao neophodan i bez alternative.

Jelena Mihić Munjić, direktorka revizorske kuće Kreston MDM

EkonomskiOnline

Check Also

Stabilizacija tržišta, bitcoin i dalje u padu

Tržište kriptovaluta je u posljednjih par dana pretrpjelo strmoglav pad vrijednosti, ali se, prema podacima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *