Barska plovidba u plusu 565 hiljada eura

Državna kompanija Barska plovidba zaključila je prvi ovogodišnji kvartal sa profitom od 565 hiljada eura, što je 884 hiljade eura manje u odnosu na isto tromjesečje prošle godine.

Kako se navodi u finansijskom izvještaju kompanije objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi do kraja marta iznosili su 1,41 milion, a rashodi 1,39 milion eura.

Troškovi zarada i ostalih ličnih primanja smanjeni su za 77 hiljada u odnosu na prvi kvartal prošle godine, na 542 hiljade eura. Troškovi amortizacije i rezervisanja smanjeni su za 86 hiljada, na 376 hiljada eura.

Ukupna aktiva i pasiva kompanije procjenjene su na 44,2 miliona eura.

Država, Investiciono- razvojni fond, Fond PIO i Zavod za zapošljavanje posjeduju 52 odsto akcija kompanije, a najveći mali akcionari Barske plovidbe su Žarko Burić, Dejan Jevrić, Jelena Burić i Dragan Andrijašević. 

Check Also

Građanski rat u Siriji i nafta – ko zarađuje od crnog zlata

Predsjednik Donald Tramp očekuje da Amerika zarađuje mjesečno milione dolara od sirijske nafte, dokle god …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *