Krađu struje za KAP platiće građani

Iako je struja za Kombinat aluminijuma (KAP) neovlašćeno preuzimana iz evropske interkonekcije prije četiri godine, energetski subjekti koji su učestvovali u krađi struje za potrebe aluminijumske kompanije još nijesu regulisali međusobne višemilionske obaveze. Struja koja je neovlašćeno preuzeta tokom 2013. godine je plaćena od strane Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i vraćena u evropsku interkonekciju, ali CGES i Elektroprivreda (EPCG) još međusobno nijesu poravnali račune zbog krađe koji iznose 8,1 milion eura.

Prema mišljenju revizorske kuće KPMG, koja je revidirala finansijske iskaze CGES-a za 2016. godinu, krađu struje platiće država iz budžeta, odnosno građani.

“CGES nije knjižila nijednu obavezu prema EPCG-u, u vezi sa angažovanjem sistemske rezerve za naknade koje EPCG potražuje od kompanije za period između 1. januara i 1. oktobra 2013. godine. Postupak u vezi sa ovim potraživanjem je pred Privrednim sudom, dok je članom 18 Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu propisano da se prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu iz oblasti energetike, mogu u 2017. koristiti za regulisanje međusobnih dužničko-povjerilačkih odnosa tih subjekata, proisteklih iz zakonskih obaveza snabdijevanja i balansiranja sistema, i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija u energetskom sektoru. Imajući u vidu citirani član Zakona o budžetu CG za 2017. godinu, očekivanja su da će država preuzeti ovo potraživanje i platiti energiju preuzetu za balansiranje EPCG-u, ali još nema zvaničnih akata u vezi sa ovim spornim pitanjem”, piše u revizorskom izvještaju CGES-a za 2016. godinu u koji je “Dan” imao uvid.

Revizorski izvještaj će dioničari razmatrati na skupštini akcionara zakazanoj za 29. jun.

(Opširnije u današnjem Danu)

Check Also

Ekspedicija crnogorskih planinara krenula u pohod na najviši vrh Balkana

Četvoročlana ekspedicija iskusnih crnogorskih planinara, uz podršku kompanije MTEl, krenula je danas za Bugarsku gdje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.