“Hiljadu plus”: U ponudi i stanovi u starogradnji

Projekat Hiljadu plus, koji građanima omogućuje kupovinu stanova po povoljnijim uslovima, mogla bi početi do kraja godine, a u ponudi će biti i stanovi u starogradnji, saopštili su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Iz tog Vladinog resora kazali su da se očekuje da će stanovi u starogradnji, koji su novina treće faze projekta, doprinijeti konkurentnosti cijena.

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja, Marko Čanović, rekao je da će u projektu nastojati da građanima ponude raznovrsnije i jeftinije stanove uz povoljnije kreditne uslove.

“Projektni odbor priprema platformu koja će biti osnov za raspisivanje javnih poziva za građevinske kompanije, banke i građane, u kojima će se u mjeri maksimalno mogućeg definisati povoljniji uslovi, prije svega u interesu građana Crne Gore”, naveo je Čanović u intervjuu časopisu Inženjerske komore Pogled.

On je dodao da će se u projektu insistirati na snižavanju cijena kvadrata, imajući u vidu da je to socijalni projekat namijenjen građanima koji po tržišnim uslovima ne mogu da riješe stambeno pitanje.

Čanović je kazao da će pregovarati i sa bankama koje budu učestvovale u projektu o dodatnom padu kamatne stope. U predstojećoj fazi projekta prednost će imati građani sa sjevera Crne Gore, mladi bračni parovi, osobe sa invaliditetom i penzioneri.

“Suočavanje sa visokim cijenama polisa osiguranja života i njihovo neodobravanje u ovoj fazi projekta, otvara prostor za pregovore sa osiguravajućim kućama u cilju prevazilaženja tog evidentiranog problema”, najavio je Čanović.

On je saopštio da je nakon uspješno realizovane druge faze projekta, imajući u vidu kontinuiranu potrebu građana za rješavanjem stambenih pitanja, iniciran razgovor sa partnerima projekta, predstavnicima Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) u vezi sa narednom fazom.

“Od početka ove faze projekta, Projektni odbor bio je u kontinuiranoj komunikaciji sa svim učesnicima u projektu, odnosno građevinskim kompanijama, bankama, a posebno sa građanima koji su se interesovali o projektu i aplicirali. Posredstvom različitih komunikacionih kanala dobijali smo informacije, sugestije, predloge i primjedbe koje su se odnosile na uslove, procedure i proces realizacije. S tim u vezi, Projektni odbor priprema platformu koja će biti osnov za raspisivanje poziva za građevinske kompanije, banke i građane, u kojima će se u mjeri maksimalno mogućeg definisati povoljniji uslovi, prije svega u interesu građana”, rekao je Čanović.

On je najavio da će se u toj fazi projekta posebno obratiti pažnja na građane sa sjevera Crne Gore, mlade bračne parove, osobe sa invaliditetom i penzionere.

“U dogovoru sa bankama trudićemo se da olakšamo procedure dobijanja kredita za prioritetne ciljne grupe, posebno za osobe sa invaliditetom. Suočavanje sa visokim cijenama polisa osiguranja života i njihovo neodobravanje u ovoj fazi projekta, otvara prostor za pregovore sa osiguravajućim kućama u cilju prevazilaženja tog problema”, naveo je Čanović.

Projekat Hiljadu plus doprinio je dinamičnijim aktivnostima građevinskog sektora, koji je u prethodnih nekoliko godina stagnirao zbog efekata globalne ekonomsko- finansijske krize.

Čanović je dodao da je 16 građevinskih kompanija, sa 753 stambene jedinica u osam crnogorskih opština, u zavisnosti od ponude, imalo priliku da prodaju od nekoliko, do više stotina stanova za relativno kratak period od godinu.

“Tokom pregovora sa građevinskim kompanijama o snižavanju cijene kvadratnog metra stambenog prostora, jedan dio njih, posebno oni koji grade stanove na teritoriji Podgorice, nijesu ponudili nižu cijenu od tržišne, obrazlažući to činjenicom da i mimo projekta imaju tražnju za tim stanovima”, rekao je Čanović.

On je saopštio da se ponuda stanova na teritoriji Crne Gore kretala od 550 eura po metru kvadratnom na sjeveru do 1,2 hiljade eura u Podgorici, odnosno u naselju City kvart.

U drugim djelovima Podgorice, cijena stana je bila od 900 do hiljadu eura po metru kvadratnom.

“Svakako da ćemo u pripremi novog projekta insistirati na snižavnju cijena kvadrata, imajući u vidu da je ovo socijalni projekat namijenjen građanima koji po tržišnim uslovima ne mogu riješiti stambeno pitanje. Vjerujem da će konkurentnosti cijena doprinijeti i ponuda stanova u starogradnji koju ćemo u okviru projekta prvi put uključiti”, kazao je Čanović.

On je podsjetio da su na početku realizacije druge faze projekta, krajem 2015. godine, kamatne stope na hipotekarne stambene kredite iznosile od šest do osam odsto. Nakon šest mjeseci realizacije projekta varijabilne kamatne stope komercijalnih banka su snižene na 3,99 odsto, a fiksne na oko pet odsto.

“I za narednu fazu projekta pregovaraćemo sa bankama koje budu učestvovale o dodatnom sniženju kamatne stope, očekujući da ćemo postići dogovor u interesu crnogorskih građana”, zaključio je Čanović.

Check Also

Abazović: Ako MKI ne predloži Bord direktora EPCG, to će učiniti Generalni sekretarijat Vlade

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović poručio je da Crna Gora mora da aktivira Željezaru …

Leave a Reply

Your email address will not be published.