Rezultati poslovanja Komercijalne banke predstavljeni medijima u Budvi

„Komercijalna banka Beograd je u prva tri mjeseca ove godine ostvarila dobitak u iznosu od 20 miliona eura, a dobro poslovanje očekuje se i u nastavku godine“, izjavio je predsednik Izvršnog odbora Aleksander Piker, na prezentaciji rezultata poslovanja medijima u Crnoj Gori.

„U odnosu na prvi kvartal 2016. godine, ostvareni pozitivan rezultat u poslovanju Banke bolji je za 1 milijardu i 80 miliona dinara i znatno je nadmašio dobitak planiran Biznis planom za 2017. godinu“, objasnio je Piker.

Akcijski kapital Banke je 324 miliona eura, a ukupan kapital 449 miliona eura, Banka zauzima drugu poziciju na srpskom finansijskom tržištu, sa pokazateljem adekvatnosti kapitala 26,97 odsto, što je znatno iznad regulatornog limita od 12 odsto koji propisuje Narodna banka Srbije.

Prisutne predstavnike medija predsednik IO Aleksander Piker upoznao je sa činjenicom da je Komercijalna banka dugogodišnji apsolutni rekorder po visini devizne štednje koja trenutno iznosi 1,59 milijardi eura.

„To je podatak koji vrlo rado ističemo i koji mnogo govori o povjerenju koje klijenti imaju u Komercijalnu banku. Gotovo petina ukupne devizne štednje građana je na računima Komercijalne banke,“ dodao je Piker.

On se takođe osvrnuo i na promjene kroz koje je Banke prošla u proteklih godinu dana.

„Od mog dolaska na poziciju predsednika Izvršnog odbora, Banka je prošla kroz izvesne promjene, reorganizaciju, modernizaciju poslovanja, neke manje popularne poteze koji su se odnosili na problematične kredite, ali sve to je dovelo do pozitivnih rezultata i novog rasta depozita klijenata“, zaključio je predsednik IO Komercijalne banke.

Izvršni direktor za poslove sa stanovništvom i nove bankarske tehnologije Petar Stefanović upoznao je novinare sa procesom digitalizacije proizvoda i usluga koji je Banke pokrenula:

„Uveli smo uslugu slanja gotovog novca KOMeKEŠ, samo uz pomoć mobilnog telefona, a preko mBank aplikacije. Druga usluga, digitalna Visa kartica KOMePAY, bazirana je na HCE tehnologiji, takođe se koristi u okviru mBank aplikacije, a  omogućava sva beskontaktna plaćanja uz pomoć mobilnog telefona, bez nošenja novčanika“, rekao je Stefanović.

Osim toga, od skoro je u okviru eBank servisa klijentima dostupna i digitalna ekspozitura KOMeCENTAR, koja omogućava da se preko Interneta, bez odlaska u ekspozituru i čekanja u redu, podnese zahtjev za određeni prozvod i uslugu, kao što su tekući račun, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu i debitne kartice sa odloženim plaćanjem.

„Fokusirani smo na to da klijentima pružimo usluge koje zadovoljavaju njihove svakodnevne životne potrebe i koje će rado koristiti. Do toga dolazimo kroz razvijanje inovativnih bankarskih proizvoda i usluga relevantnih za sadašnju, ali i buduću klijentsku strukturu“, izjavio je Petar Stefanović i dodao: „Za nas, digitalizacija je proces koji nije ograničen samo na kreiranje, modifikovanje i prodaju novih i unapređenih servisa i usluga klijentima, već se usmjerava i na internu modernizaciju, unapređenje procesa i povećanje efikasnosti i kvaliteta unutar Banke. Na takav način ostavljamo više vremena sebi da se posvetimo klijentima i izgradimo novi kvalitet u tom odnosu.“

U oblasti digitalizacije menadžment Komercijalne banke najavio je nove proizvode i usluge u cilju zadovoljenja zahtjeva klijenata i tržišta.

Na konferenciji su se mediji upoznali i sa radom supsidijara Komercijalne banke Budva, cije dosadasnje rezultate i planove je predstavio Izvrsni direktor Mirko Marojevic, koji je naglasio posvecenost daljem radu u cilju sirenja baze klijenata. Naveo je da ce buduci planovi Banke biti vezani za zajednicki nastup sa ostalim clanicama grupacije Komercijalne banke prema klijentima koji posluju u regiji. Kada je u pitanju ulaganje u razvoj i digitalizaciju banke u Crnoj Gori, Marojevic je istakao spremnost da se na najbolji nacin iskoriste svi benefiti i know-how koje maticna banka iz Beograda moze da pruzi svojim supsidijarima u cilju modernizacije poslovanja i povecanja efikasnosti.

Check Also

Predstavljen model sertifikacije “Fer sa potrošačem”

Sertifikat „Fer sa potrošačem“ predstavlja sigurnu kupovinu za potrošača i odgovarajuću dobit i brend za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *