Održana prva regionalna “Cyber Security konferencija”

Prva regionalna Cyber Security konferencija, u organizaciji Vision event-a, pod pokroviteljstvom Ministarstva javne uprave Crne Gore, Ministarstva odbrane Crne Gore, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Slovačke ambasade, održana je 2. juna 2017. godine u hotelu Splendid Conference & Spa Resort u Bečićima.

Projekat Cyber Security konferencije realizovan je sa primarnim ciljem – omogućiti uvid u uspostavljanje, održavanje i unapređenje informacione bezbjednosti i zaštite podataka u kompanijama i institucijama, kroz informisanje i edukaciju o načinima prevencije, otkrivanja, odbrane, kao i saniranja posljedica od sajber napada.

Centralna tema Cyber Security konferencije bila je “Rizici i mjere zaštite od sajber kriminala, u skladu sa NATO principima i dostignućima u oblasti sajber bezbjednosti”.

Cyber Security konferencija okupila je više od 120 eksperata iz oblasti sajber bezbjednosti, osoba nadležnih za sajber bezbjednost u ministarstvima i vladinim agencijama iz Crne Gore, Evrope i svijeta, direktora i načelnika institucija, kao i predstavnike uspješnih firmi i kompanija koje posluju u zemlji i inostranstvu.

Zvanično otvaranje konferencije otpočelo je govorom državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave, Gorana Jovetića. Zatim su se gostima obratili NjE. Roman Hloben, izvanredni i opunomoćeni ambasador Slovačke Republike u Crnoj Gori; Dragan Pejanović, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i nacionalni koordinator za NATO; Alma Ljuljanaj, generalna direktorka za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane Crne Gore, Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i Miodrag Račeta, direktor  Direkcije za evropsku teritorijalnu saradnju u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore.

Radni dio konferencije otpočeo je prezentacijom generalne direktorice Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u okviru Ministarstva javne uprave Crne Gore, Milice Janković, koja je zadužena za koordinaciju i upravljanje aktivnostima u oblasti eUprave, informatičke infrastrukture organa državne uprave, elektronskih registara i nacionalnog CERT tima.

Direktor SI-CERT-a, Slovenačkog Nacionalnog tima za odgovore na kompjuterske opasnosti, Gorazd Božič, na Cyber Security konferenciji govorio je o najnovijim trendovima u slučajevima mrežne zaštite.

O ulozi i odgovornosti Vlade u kreiranju bezbjednog sajber okruženja, prezentaciju je održala ing. Petra Hochmannova, generalna direktorica Direktorata za sajber bezbjednost u Ministarstvu odbrane Republike Slovačke.

Prof. Dr Ramo Šendelj, profesor i rukovodilac postdiplomskog magistarskog studijskog programa “Sajber bezbjednost” na Univerzitetu Donja Gorica, govorio je na temu obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti.

Peter Bátor, izvršni direktor divizije za bezbjedonosnu politiku kancelarije predsjednika Republike Slovačke, na konferenciji je održao prezentaciju na temu sistema za uspostavljanje sajber bezbjednosti na nacionalnom nivou.

Victor R. Bob Garza,  ekspert u oblasti bezbjednosti  interneta i network-a, predavač informacionih i kompjuterskih nauka na Naval postidiplomskim studijama, CA, USA, prezentovao je najnovije trendove u osnaživanju zaštite podataka.

Mr Richard Kiškovač, konsultant za sajber bezbjednost u Aliter Technologies, bazirajući se na svoje iskustvo u pružanju savjetodavnih usluga po pitanju sajber bezbjednosti, učesnicima konferencije prezentovao je načine prevencije od sajber napada.

Na konferenciji, ispred Centralne banke Crne Gore, govorio je i Rajko Sekulović, direktor Direkcije za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja, o perspektivi Centralne banke u domenu kreiranja bezbjednosnog okruženja otpornog na sajber napade.

Dr Catharina Candolin, savjetnica za politiku u NATO sjedištu (Divizija za nastale bezbjedonosne rizike/Odbrana od sajber kriminala) govorila je na temu uloga i aktivnosti NATO-a za kreiranje bezbjednog sajber okruženja.

Direktor Slovačkog Instituta za bezbjednosnu politiku (SSPI), Jaroslav Nad, na Cyber Security konferenciji, govorio je o NATO dostignućima u oblasti sajber bezbjednosti.

Ispred kompanije S&T Crna Gora, koja je punih trinaest godina jedan od vodećih ponuđača sveobuhvatnih IT rješenja na našem tržištu, učesnicima se obratio direktor te kompanije, Milan Marić, dok je regionalni account menadžer za tržište Jadranske regije, Žiga Benedik, iz partnerske kompanije Trend Micro održao prezentaciju o povezanim, višeslojnim sigurnosnim rješenjima, kao odgovor  modernim kibernetičkim prijetnjama ”.

Na kraju radnog dijela Cyber Security konferencije, održan je zaključni panel na temu međunarodne saradnje u oblasti sajber bezbjednosti, na kojem su učešće uzeli Gorazd Božič, direktor Slovenačkog nacionalnog CERT-a, Peter Bator, izvršni direktor Divizije za bezbjedonosnu politiku u kancelariji predsjednika Republike Slovačke, Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Dušan Krkotić, CIRT pri Ministarstvu javne uprave Crne Gore.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 8. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *