Obavezna rezerva banaka 209,3 miliona

Obavezna rezerva banaka na kraju aprila je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 209,3 miliona eura.

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 45,8 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 54,2 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka krajem aprila bilo je 2,84 milijarde eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 55,8 odsto, a na oročene depozite 44,2 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 7,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5 odsto.

Odluka se primjenjuje od 1. aprila ove godine, a prvo izvještavanje u skladu sa tom odlukom banke su dužne da obavljaju počevši od 18. aprila.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (eurao OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Check Also

Iznenada preminuo prvi čovjek bankarske kompanije Rotšild

Baron Bendžamin de Rotšild, koji je bio na čelu porodične kompanije poznate širom svijeta, preminuo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *