Iz više razloga otežano uporediti cijene interneta u Crnoj Gori

U Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost kažu da je iz više razloga otežano uporediti cijene interneta koje nude operateri u Crnoj Gori sa onima u regionu i zemljama EU.

“Paketi koje nude operateri u Crnoj Gori i oni u regionu i EU se razlikuju u brzini, količini podataka koja je uključena u mjesečnu pretplatu, dokupu brzina”, kazali su Pobjedi iz EKIP-a u odgovoru na pitanje da li su u pravu oni koji smatraju da crnogorski korisnici za isti novac dobijaju mnogo manje nego u drugim zemljama.

Ocjena da dobijamo manje izrečena je nedavno u skupštnskom Odboru za ekonomoju prilikom kontrolnog saslušanja osam kandidata za dva člana EKIP-a. Čulo se tada i podatak da, recimo u Engleskoj za 30 eura korisnici dobijaju 150 megabajta u sekundi. Podsjetimo da su na sjednici Odbora ne samo kandidati nego i poslanici saopštili da EKIP treba da „natjera operatere“ da povećaju brzinu interneta za istu cijenu paketa koje nude. U EKIP-u, koji je regulator tržišta, međutim, kažu da se ne može dati generalna ocjena o poređenju cijena u Crnoj Gori i zemljama regiona i Evrope.

Telekom, region i EU

“Cijene jednog paketa koji nudi Crnogorski Telekom su, recimo, povoljnije u regionu, odnosno Evropi, dok su ostali povoljniji u Crnoj Gori. To se vidi iz poređenja cijena paketa fiksnog širokopojasnog pristupa internetu koje nudi Crnogorski Telekom sa sličnim u zemljama regiona i Evropi. Crnogorski Telekom nudi ADSL FL@T 2 za 12,74 eura, što je povoljnije od prosjeka regiona koji iznosi 13,91 eura. Cijena ovog paketa od 2Mb/s Crnogorskog Telekoma niža je 8,40 odsto od proEKIP o ocjeni da crnogorski korisnici za isti novac dobijaju mnogo manje brzine interneta nego u zemljama EU sječne u regionu. Ovaj operater nudi paket ADSL FL@T 5 sa brzinom do 5 Mb/s za 16,74 eura, što je na nivou prosjeka regiona koji iznosi 16,50 eura”, objašnjavaju u EKIP-u.

Poređenje i na paketima sa maksimalnim brzinama od 15 do 30 Mb/s pokazuju, kažu u Agenciji, da je Telekom negdje jeftiniji a negdje je na nivou regionalnih cijena.

“Crnogorski Telekom nudi paket „optika 20“ po 20,33 eura, što je za 20,33 odsto povoljnije od prosječne cijene referentnih paketa koja iznosi 25,47 eura. On nudi paket „optika 30“ po 25,42 eura, koja je na nivou prosječne cijene referentnih paketa u regionu. Cijena paketa „optika 20 “ Crnogorskog Telekoma niža je za 32,32 odsto od prosječne cijene sličnih paketa u Evropi, koja iznosi 30,04 eura. „Optika 30“ Crnogorskog Telekoma jeftinija je 15,38 odsto od prosjeka cijena sličnih paketa iz Evrope”, pojašnjavaju u EKIP-u. Slično je, kažu u ovoj Agenciji, i sa paketima većih brzina – od 30-50 Mb/s.

Crnogorski Telekom nudi paket „optika 40“ za 45,76 eura, što je više od cijene sličnih paketa u okruženju. Cijena ovog paketa viša je za 27,99 odsto od prosječne cijene sličnih paketa iz Evrope, koja iznosi 32,95 eura – pojašnjavaju u EKIP-u.

Telemah i M:tel

Oni podsjećaju da su Telemah i M:tel glavni konkurenti Crnogorskog Telekoma u uslugama pristupa internetu na fiksnoj lokaciji.

“Telemah i M:tel u ponudama imaju pakete sa brzinama pristupa internetu od 4Mb/s do 100Mb/s, čije su cijene povoljnije od cijena Crnogorskog Telekoma. Crnogorski Telekom nudi ADSL paket sa brzinom pristupa 7 Mb/s po 19,58 eura, Mtel sa brzinom od 8 Mb/s po 17,9 eura, a Telemah od 10 Mb/s po 11,5 eura. Telekom paket sa 20 Mb/s nudi za 20,33 eura, M:tel sa 25 Mb/s po 21,9 eura, a Telemah od 20 Mb/s po 14,9 eura. Telekom nudi paket sa 40 Mb/s za 45,76 eura, M:tel od 35 Mb/s za 25,9 eura, odnosno sa 50 Mb/s po 37,9 eura, a Telemah 40 Mb/s za 19,9 eura”, kazali su našoj redakciji iz EKIPa.

Komentarišući zahtjev da natjeraju operatere da povećaju brzine za iste cijene u EKIP-u kažu da očekuju da će Crnogorski Telekom uskoro povećati brzine pristupa internetu i sniziti njihove cijene.

“Nivo konkurencije u pružanju usluga pristupa internetu na fiksnoj lokaciji dostigao je zna- čajan nivo pa očekujemo da će se u narednom periodu povećati”, istiću oni. Podsjećaju da su nakon analiza tržišta, a u skladu sa rezultatima troškovnog modela, 2014, 2015, i 2016. Crnogorskom Telekomu, koji ima značajnu snagu na tržištu, nalagala da snizi cijene ADSL paketa, što je on ispoštovao.

Cijene ADSL paketa snizio je 36 odsto u 2014, 15 odsto u 2015. i 10 odsto u 2016, godini.

Izmjerite kvalitet interneta

EKIP je na svojoj veb stranici instalirao platformu na kojoj korisnik može da provjeri da li mu operator pruža ugovorenu uslugu i zakonom garantovanu brzinu pristupa internetu.

“Mjerna platforma je dostupna na adresi izmjeribrzinu.ekip. me, a može joj se pristupiti i preko veb strane Agencije www. ekip.me – objašnjavaju iz agencje. Oni kažu da je Crna Gora jedna od rijetkih zemalja koja je zaštitila interese krajnjih korisnika po pitanju garantovane brzine pristupa internetu. – Zakonom o elektronskim komunikacijama je propisano da operator korisniku mora garantovati minimalnu brzinu, koja u slučaju fiksnog širokopojasnog pristupa, ne može biti manja od 70 odsto maksimalne brzine za paket koji koristi. U slučaju da operator to ne ispuni, korisnik ima pravo na refundaciju, koja je definisana pretplatničkim ugovorom”, pojašnjavaju u EKIP-u.

U ponudi najveća brzina 100 Mb/s

U Agenciji smatraju da operatori nude brzine pristupa internetu koje su zadovoljavajućeg kvaliteta i odgovaraju trenutnim potrebama korisnika u Crnoj Gori.

“Uvjereni smo da će oni zbog rastućih potreba, uvećati brzinu i bez intervencije EKIP-a”, kažu u regulatoru. Trenutno, kako ističu, najve- ću brzinu pristupa intenetu od 100 Mb/s nude Telemah i M:tel. Podsjećaju da je do 2016. godine, kada je Telemah počeo da nudi pristup internetu sa brzinom 100 Mb/s, najveća bila 40 Mb/s Crnogorskog Telekoma.

“Preko kablova sa optičkim vlaknima mogu se ostvariti znatno veće brzine. U slučaju kada je realizovana pristupna mreža sa optičkim vlaknima, kao što je to slučaj u većini opština u Crnoj Gori, operatori mogu relativno jednostavno ponuditi pristup po nekoliko puta većim brzinama nego sada. Kada je u pitanju brzina interneta treba praviti distinkciju između moguć- nosti instaliranih pristupnih elektronskih komunikacionih mreža i potreba korisnika. Prema podacima sa kraja 2016. godine, 45,5 odsto korisnika koristi pakete sa brzinama od 2 do 8 Mb/s, 23,5 odsto od 8-20Mb/s, a svega 11,7 odsto koristi pakate sa preko 20Mb/s . Iz podataka je jasno da korisnici za sada uglavnom nemaju potrebu da u punom obimu koriste sve mogućnosti koje im pru- žaju operatori”, objašnjavaju u Agenciji.

(Opširnije u Pobjedi)

 

Check Also

BIZIT 2023: Znanje vrijedi, neznanje košta

Na jubilarnoj desetoj BIZIT konferenciji koja će se 8. i 9. novembra 2023. održati u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.