Ministar uvjerava majke: Nijedna korisnica naknada neće biti oštećena

Ministar rada i socijalnog stranja Kemal Purišić saopštio je da je završeno više od 6.000 rješenja po žalbama na umanjenje iznosa naknada za žene koje su rodile troje ili više djece, kojima su žalbe odbijene kao neosnovane, pišu Dnevne novine.

U skladu sa svakodnevnim prilivom predmeta i žalbi korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, to ministarstvo nije u mogućnosti da, kako je kazao, ispoštuje rok od 30 dana koji je propisan članom 242 Zakona o opštem upravnom postupku.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja koristi ovu priliku da Vas obavijesti da je rok za rješavanje po žalbama instrukcioni rok i uvjeravamo Vas da nijedna korisnica naknade neće biti oštećena zbog prekoračenja zakonom predviđenog roka i da je namjera Ministarstva da se započeti postupak dostavljanja rješenja po žalbama završi do kraja juna 2017.”, rekao je Purišić.

U Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kako je kazao, stiglo je i preko 600 urgencija, koje se odnose na prekoračenje roka za odgovor na žalbu i ti predmeti su prioritetno uzeti u razmatranje, i oko 1.000 tužbi na rješenje o odbijanju žalbe zbog umanjenja naknade po osnovu rođenja troje ili više djece.

“Svaki predmet u Ministarstvu mora biti zaveden u arhivi po redosljedu prispijeća. Time se svakodnevna ažurnost, uz druge poslove, teško postiže, a kako je obim posla u upravnom postupku višestruko uvećan i angažovanjem brojnih političkih i drugih subjekata u državi kroz medijsku i pravnu podršku, Ministarstvo rada i socijalnog staranja ulaže maksimalan napor da otkloni ove barijere uvodeći, prije svega, dvosmjenski rad u arhivi, prekovremeni rad u centrima za socijalni rad, povećanu podršku u kadrovskom i tehničkom smislu”, zaključio je Purišić.

CdM

Check Also

Ekspedicija crnogorskih planinara krenula u pohod na najviši vrh Balkana

Četvoročlana ekspedicija iskusnih crnogorskih planinara, uz podršku kompanije MTEl, krenula je danas za Bugarsku gdje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.