Britanci u novim problemima zbog Brexita

Velika Britanija će, prema presudi Evropskog suda pravde, morati da čeka saglasnost svakog od parlamenata država EU kako bi ušla u bilo kakav drugi sporazum o slobodnoj trgovini sa članicama Unije nakon Brexita.

Ta odluka bi mogla otežati svaki drugi pokušaj EU da raskine ili sklopi ugovor o slobodnoj trgovini, s obzirom na to da je Sud zaključio da je za to neophodna ratifikacija u parlamentima država članica, prenosi Capital.ba.

To će Veliku Britaniji dovesti u situaciju da mora da sačeka ratifikaciju oko 32 parlamenta, s obzirom na to da Belgija ima regionalne parlamente koji su sastavni dio vlasti.

Sud je donio takvu odluku u slučaju sporazuma o slobodnoj trgovini koji je sklopljen sa Singapurom 2014. godine i naložio da on ne može stupiti u potpunosti na snagu dok ne bude ratifikovan u parlamentima.

Odluka se tumači tako da će zakonodavna tijela država članica EU biti u situaciji da stave veto na uvođenje slobodne trgovine i sa Velikom Britanijom nakon Brexita.

Evropska komisija se nadala da će biti dovoljna samo saglasnost vlada država članica za sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini, na primjer sa Kanadom. Presuda će dodatno uticati na dužinu pregovora o Brexitu, odnosno mogući novi ugovori o slobodnoj trgovini nakon odluke o izlasku Britanije iz EU.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.