Luka Bar

Bošnjačka stranka traži mjesto direktora Luke

Skupština akcionara Luke Bar juče nije održana zbog nedostatka kvoruma, jer se na redovnoj sjednici nijesu pojavili predstavnici države, kojaje većinski akcionar barske kompanije. Akcionari su trebali da donesu odluku o razrješenju aktuelnih i izboru novih članova odbora direktora, ali država još nije delegirala svoja četiri predstavnika u tom upravljačkom tijelu.

Prema saznanjima Pobjede iz više izvora, Bošnjačka stranka pretenduje da preuzme kontrolu nad Lukom Bar.

Izvor Pobjede, blizak barskoj kompaniji, naveo je da Bošnjaci traže većinu u odboru direktora i mjesto izvršnog direktora. Do sada su u bordu bila dva predstavnika DPS-a, dok su po jednog predstavnika imali BS, Socijaldemokrate i manjinski akcionari.

Dosadašnji članovi borda su predsjednik Predrag Ivanović i članovi Goran Jevrić, Sead Delalić, Stevo Pejović i Aleksandar Jovović, dok je izvršni direktor Slobo Pajović.

Akcionari Luke Bar su trebali da razmatraju i godišnje fnansijske iskaze i izvještaj o poslovanju za prošlu godinu, kao i da usvoje izvještaj o radu odbora direktora.

Neto dobit Luke Bar na kraju prošle godine iznosila je milion eura, što je 4,8 puta više nego u 2015.

Savjet za privatizaciju i kapitalne investicije odlučio je krajem aprila da poništi tender za prodaju 30 odsto akcija Luke Bar, jer, kako su kazali, predloženi model privatizacije nije u interesu Crne Gore.

Predstavnici Vlade saopštili su da su konkretni razlozi za neprihvatanje ponude poljske kompanije OT Lodžistik, niska cijena i nedovoljne investicije, nejasan plan ponuđača po pitanju ostale imovine Luke, mogućnost da kupac u kratkom roku kupi još 21 odsto akcija i postane većinski vlasnik, nepostojanje koncesionog akta sa jasnim obavezama ponuđača, kao i nerazjašnjeni odnosi sa Barskom plovidbom, Marinom Bar i nekim drugim preduzećima.

Pobjeda juče nije dobila odgovor iz Ministarstva saobraćaja, kojem je na čelu Osman Nurković, na pitanja zašto se predstavnici države nijesu pojavili na jučerašnjoj sjednici, kao ni kada će država delegirati svoje nove članove u bord direktora.

Pobjeda

Check Also

Iznenada preminuo prvi čovjek bankarske kompanije Rotšild

Baron Bendžamin de Rotšild, koji je bio na čelu porodične kompanije poznate širom svijeta, preminuo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *