Poljaci ne odustaju od Luke Bar i Montecarga

Predstavnici poljske kompanije OT Logistics uputili su prigovor Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte, zbog stopiranja prodaje akcija Luke Bar i Montecarga, u kojem su istakli da nije utemeljen zaključak da njihova ponuda ne odgovara ciljevima i uslovima tendera.

Izražavajući spremnost za nastavak razgovora sa crnogorskom vladom, Poljaci su naveli da su iznenađeni odlukom i obrazloženjima Savjeta za privatizaciju, posebno imajući u vidu nedavno zaključene pregovore, u kojima su, kako kažu, prihvatili zahtjeve Tenderske komisije i sindikata.

“Ponuda za učešće u tenderima za privatizaciju Luke Bar i Montecarga pripremana je pažljivo i temljeno, na osnovu detaljno odrađenih evaluacija pravnog i finansijskog karaktera u oba preduzeća, čiji se dalji razvoj želi unaprijediti putem privatizacije. Smatramo da je naša ponuda u potpunosti usklađena sa ciljevima, kriterijumima i uslovima tendera, koj i su nam predočeni u otkuplj enoj tenderskoj dokumentaciji i potvrđeni kroz komunikaciju sa Tenderskom komisijom za privatizaciju”, naveo je potpredsjednik kompanije OT Logistics Pjotr Ambrozovič, u saopštenju dostavljenom medijima.

OT Logistics jedini se javio na međunarodni tender za prodaju 30 odsto akcija Luke Bar, koji je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte raspisao početkom godine. Oni su za kupovinu udjela u barskoj kompaniji ponudili 8,52 miliona eura, uz uslov za preuzimanje većinskog vlasništva u željezničkom preduzeću Montecargu po cijeni od 2,5 miliona. Trogodišnje investicije Poljaka u obje kompanij e trebalo je da iznose 17,45 miliona eura. To je, kako su ocijenili u Savjetu, kojim predsjedava premijer Duško Marković, nedovoljno i kosi se sa državnim interesima, zbog čega je krajem aprila stopirana prodaja, suprotno prethodnoj odluci Tenderske komisije.

“OT Logistics je učestvovao u više faza pregovora sa Tenderskom komisijom, koja je u ovom postupku predstavljala interese Vlade Crne Gore, i prihvatili smo sve zahtjeve Tenderske komisije u vezi sa poboljšanjem ponude i predloga U govora o kupoprodaji akcija i Ugovora o upravljanju”, rekao je Ambrozovič.

On je istakao da su uvjereni da mogu unaprijediti razvoj Luke Bar i Montecarga, te da bi od njihovih investicija korist imao i željeznički saobraćaj, ali i ukupna crnogorska ekonomija.

“Vjerujemo da je Crna Gora politički stabilna zemlja, spremna na saradnju i partnerstvo sa investitorima iz Evropske unije i s toga izražavamo našu spremnost da kroz dalje razgovore sa Vladom zajednički pronađemo efikasna rješenja za valorizaciju kapaciteta Luke Bar u interesu države Crne Gore, njenih građana, lokalne zajednice, radnika Luke Bar i manjinskih akcionara”, zaključio je Ambrozovič.

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

One comment

  1. Pa zasto bi odustajali kada su realno i predali ponudu koja govori o dugorocnosti i stvarnom bavljenju Lukom Bar?

    Ali, sad otvoreno znaju gdje su najvece slabosti tunj tunj menadzmenta i zaposlenih Luke, sto je najgora usluga koja se cini crngoroskim razvojnim planovima.

    Poljaci nisu nikada, bar do sad, bili problem jer nisu bili uvrijezeni dosadasnji “strateski investitori” a to im je uzeto kao grijeh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *