CBCG uvela naknadu na prekonoćna salda na transakcionim računima banaka

Centralna banka je uvela naknadu na prekonoćna salda na transakcionim računima banaka u RTGS platnom prometu da bi se zaštitila od banaka koje su svoje troškove prevaljivale na nju objašnjeno je Pobjedi iz CBCG u odgovoru na pitanje šta je uticalo da se izmijeni plan profita za ovu godinu i sa 736.940 eura poveća na 1,39 miliona eura.

Nakon što se CBCG zaštitila, ostaje da vidimo da li će banke preuzeti taj trošak ili ga prevaliti na klijente.

Tarife nijesu povećane

Iz CBCG su kazali da ovom odlukom nijesu povećane tarife platnog prometa u zemlji. Suština je u uvođenju novog tarifnog stava koji se odnosi na banke.

Centralna banka sada obračunava bankama naknadu na prekonoćna salda na transakcionim računima po stopi Evropske centralne banke na depozitne olakšice umanjenoj za 10 baznih poena. Prema posljednjim podacima, stopa ECB-a iznosi 0,4 odsto godišnje, tako da bi naknada Centralne banke iznosila 0,3 odsto.

“Suština izmijenjene odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vrše nje usluga koje obavlja Centralna banka nije izmijenila postojeće tarife u tarifnom broju 4 Platni promet u zemlji, već u uvođenju novog tarifnog stava 4.14. Ova naknada je uvedena zbog negativnih kamatnih stopa na međunarodnom tržištu, jer su od pojave negativnih kamatnih stopa banke počele svoja likvidna sredstva da prebacuju na račun CBCG i na taj način svoje troškove “prevaljuju” na CBCG”,  objasnili su iz Centralne banke.

U CBCG su uočili i da su se sa prebacivanjem porastom stanja na ovim računima, smanjivala sredstva banaka na njihovim računima kod drugih banaka u inostranstvu. Iz CBCG su pojasnili da banke nijesu obavezne da svoja sredstva drže na ovom računu CBCG, te da oni nakon ove odluke nemaju dodatni prihod, već samo pokrivaju postojeće troškove.

“U skladu sa tim je i propisano da se ova naknada obračunava samo dok je kamatna stopa Evropske centralne banke na depozitne olakšice negativna. Kad ova kamatna stopa bude pozitivna, naknada na prekonoćna salda se neće obračunavati”, pojasnili su iz CBCG.

700.000 eura

U CBCG su procijenili da će primjenom ove odluke godišnji prihod uvećati za 700.000 eura. U izmjenama plana za ovu godinu koji je nedavno proslijeđen parlamentu uvećanje prihoda je zacrtano na 650.000 eura, jer su ukalkulisani i rashodi za konsultantske usluge ino eksperata od 50.000 eura.

Izmjenama finansijskog plana ukupni rashodi CBCG za ovu godinu planirani su na 11,8 miliona eura. Podsjetimo da je platni promet u martu ove godine iznosio 2,58 milijardi eura, što je 23,4 odsto više nego u februaru. Podaci na sajtu CBCG pokazuju da je 46,19 odsto realizovano u platnom sistemu CBCG (RTGS i DNS sistemu), a ostatak u internom, čiji su nosioci poslovne banke.

Pobjeda

Check Also

“Apetiti političkih partija bi mogli doći na naplatu”

Prilično neozbiljna je izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića, da će, ukoliko se ne usvoji rebalans …

Leave a Reply

Your email address will not be published.