Izabran novi direktor CEFTA Sekretarijata

Novi direktor CEFTA Sekretarijata u Briselu, na period od tri godine, je ekonomski konsultant iz Bosne i Hercegovine Emir Đikić, odlučeno je danas na vanrednom CEFTA ministarskom sastanku u Beogradu.

Izborom novog direktora obezbijeđeno je nesmetano funkcionisanje Sekretarijata i sprovođenje CEFTA Sporazuma, što je bio neophodan preduslov za potpisivanje granta između Sekretarijata i Evropske unije u iznosu od 635.800 eura za period april 2017 – maj 2018. godine. Na ovaj način, stvoren je osnov za dalji rad na olakšavanju trgovine u CEFTA regionu i jačanje konkurentnosti nacionalnih ekonomija CEFTA potpisnica.

Međunarodni tender za izbor direktora CEFTA Sekretarijata je objavljen 26. decembra 2016. godine. Do 10. februara 2017. godine, do kada je konkurs bio otvoren, stigla je 31 prijava. CEFTA Selekcioni komitet bio je zadužen za sprovođenje postupka selekcije kandidata, uz podršku nezavisnog eksperta odabranog na međunarodnom tenderu.

Tokom selekcionog ciklusa održana su tri sastanak CEFTA Selekcionog komiteta. Treći sastanak je održan u Briselu, 27-28. marta o.g. kada su članovi Komiteta obavili razgovor sa 5 najboljih kandidata od kojih je, nakon postupka ocjenjivanja, za novog direktora CEFTA Sekretarijata jednoglasno izabran Emir Đikić, čije je formalno imenovanje za direktora sprovedeno danas.

Check Also

Bivši vlasnik Kombinata aluminijuma izgubio još jedan spor

Vrhovni sud odbio je zahtjev En plus grupe za reviziju sudskog postupka u kojem je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *