AIK Banka širi poslovanje kupovinom Alpha Bank

Ugovor o preuzimanju 100% akcija Alpha Bank Srbije u vlasništvo AIK Banka a.d. Beograd potpisan je juče u sjedištu Alpha Bank Srbija u Beogradu. Alpha Bank će svoje poslovno ime promijeniti u Jubanka a.d., čime se i simbolično potvrđuje njen povratak u društvo banaka sa domaćim kapitalom, budući da je ime Jubanka poznato srpskom finansijskom tržištu još od polovine XX vijeka.

Na svečanom događaju upriličenom ovim povodom, predstavljen je i novi Izvršni odbor Jubanke, na čijem čelu će biti predsjednik, Aleksandra Erdoglija, dugogodišnji član upravljačkog tima Alpha Bank, čime se obezbjeđuje kontinuitet poslovanja. Pozitivni efekti preuzimanja očekuju se u svim poslovnim segmentima, prevashodno u povećanju prihoda i širenju baze klijenata u svim segmentima u kojima banke posluju.

„Akvizicijom Alpha Banke, stvoriće se sinergija dvije finansijske institucije, od kojih je jedna AIK Banka, visoko kapitalizovana, u vrhu srpskog bankarskog tržišta, sa bilansnom sumom od 175,3 milijarde dinara na kraju 2016. godine. Ova transakcija omogućiće obema bankama objedinjen zajednički nastup na tržištu Srbije. Takođe, ova sinergija je od velikog značaja zbog same činjenice da će se Jubanka ponovo naći u domaćim rukama“ izjavila je Jelena Galić, predsjednik Izvršnog odbora AIK Banke.

AIK Banka nastavlja sa širenjem svog poslovanja i baze klijenata i partnera u zemlji, ali i izvan granica Srbije, na tržište EU. U februaru ove godine, AIK Banka dobila je odobrenje Evropske centralne banke za dalje sticanje akcija slovenačke Gorenjske banke iz Kranja. Na osnovu ove odluke AIK Banka može steći do 100 odsto kapitala i glasačkih prava u Gorenjskoj banci. Aktivnosti AIK Banke, poput ove, ne rezultiraju isključivo širenjem saradnje sa lokalnim i EU tržištem na polju bankarskog poslovanja, već i stvaranju pretpostavki za proširenje poslovanja na druge oblasti privrede, čime se jača ekonomska konkurentnost čitave regije.

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.