Dobit “Montekarga” 73.085 eura, evo koliko iznose zarade

Željezničko preduzeće za prevoz tereta “Montekargo” je tokom prošle godine ostvarilo dobit od 73.085 eura, dok je prosječna plata u kompaniji iznosila 510 eura. Preduzeće u kontinuitetu ostvaruje dobre poslovne rezulate pa je u 2016. godini obim prevoza tereta bio veći za 17 procenata, pokazuje zvaničan Izvještaj o poslovanju.

Prema dokmentu, broj zaposlenih na dan 31. decembar 2016. godine iznosio je 237 i to: 228 na neodređeno vrijeme, osam zaposlenih na određeno vrijeme i jedan  pripravnik. Prosječna neto zarada u 2016. godini u iznosila je 510,63 eura, sa uključenim troškovima naknade za prevoz na rad i sa rada koji su iznosili 29 eura po zaposlenom, što je na istom nivou kao prošle godine.

 Rezultati poslovanja

U 2016. godini prevezeno je 1.157.132 tona robe i ostvaren je prihod od prevoza robe u iznosu od 6.295.608 eura. U odnosu na 2015. godinu kada je prevezeno 987.186 tona, obim prevoza je veći za 17 odsto, dok je ostvareni prihod manji za šest odsto  kada je iznosio 6.689.728 eura. Prosječna cijena prevezene tone robe u 2016. godini iznosila je 5,44 eura, a u 2015. godini 6,78 eura, što je posljedica skraćenja prosječnog prevoznog puta tone robe za 14 odsto – sa 113,37 na 91,27 km, kao i izmjena u strukturi robe koja je bila predmet prevoza – dominirao je prevoz niskotarifirajuće robe, dok je izostao značajniji obim prevoz visokotarifirajuće robe, poput prevoza čeličnog lima.

“Zahvaljući uvećanom obimu prevoza rude boksita iz Nikšića za Luku Bar, kao rezultat uspješne poslovne saradnje sa Uniprom Metali iz Nikšića, došlo je do bitnog uvećanja obima prevoza robe u 2016. godini u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine. Time je nadoknađeno drastično smanjenje obima prevoza čeličnog lima iz Željezare Smederevo za Luku Bar, kao i osjetno smanjenje obima prevoza automobila iz Kragujevca za Luku Bar. Rezultati na planu ostvarenja obima prevoza različitih vrsta robe bi bili još povoljniji da sredinom trećeg kvartala izvještajne godine (od 7. do 22. avgusta) nije došlo do prekida u odvijanju željezničkog saobraćaja zbog vanrednog događaja (odron u tunelu u blizini Prijepolja), što je uslovilo smanjenje planiranih količina robe, prevashodno čeličnog lima iz Željezare Smederevo nakon što je početkom jula 2016. godine potpisan Ugovor o prevozu sa kineskim Hestilom, novim vlasnikom smederevske Željezare. U 2016. godini najzastupljenije robe koje su bile predmet prevoza bile su: ruda boksita (iz Nikšića za Luku Bar), putnički automobili FIAT ( iz Kragujevca za Luku Bar ), glinica ( iz Zvornika za KAP ) i žitarice ( iz Srbije za Nikšić i Spuž )”, piše u Izvještaju.

Društvo je u kontinuitetu održavalo tekuću likvidnost i uredno izmirivalo tekuće obaveze po osnovu obračunatih bruto zarada i obaveza prema dobavljačima za robu, radove i usluge, tako da se nalazi na ”bijeloj listi” Pore ske uprave Crne Gore.

Ukupni poslovni prihodi iznosili su 7.057.547 eura što je na nivou ostvarenja iz prethodne godine. Istovremeno, poslovni rashodi su u izvještajnom periodu iznosili 6.984.462 eura i isti su na nivou ostvarenja iz prethodne godine. Shodno tome, “Montekargo” je poslovnu 2016. godinu završilo sa iskazanim pozitivnim rezultatom u poslovanju, u iznosu od 73.085 eura.

“Nakon umanjenja navedenog iznosa za vrijednost odloženog poreskog rashoda perioda, odnosno uvećanja istog na ime pozitivnih revalorizacionih rezervi i nerealizovanih dobitaka nastalih po osnovu izvršene procjene imovine Društva u 2014. godini, utvrđena je vrijednost neraspoređene dobiti u iznosu od 142.931 eura, koja će se izdvojiti za pokriće dijela akumuliranog iznosa gubitaka iz prethodnih godina”, zaključuje se u Izvještaju.

Check Also

Pržno dobilo novo šetalište

Pržno je dobilo novo šetalište, koje je sinoć svečano otvoreno u okviru manifestacije “Budvanske večeri”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.