Triglav Grupa poslovala uspješno, dividenda 2,5 eura

Poslovanje Triglav grupe u 2016. godini bilo je uspješno i u skladu sa strateškim smjernicama, koje se zasnivaju na profitabilnosti i bezbjednosti poslovanja te na očuvanju finansijske stabilnosti, kazali su iz grupacije.

Na sjednici, koja je održana 4. 4. 2017. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Triglav grupe i matičnog društva za 2016. godinu. Uprava i Nadzorni odbor zajedno će da predlože skupštini da dio akumulirane dobiti u visini od 56.837.870,00 EUR odobri za isplatu dividendi, što predstavlja 69% konsolidovane neto dobiti Triglav grupe ostvarene u 2016. Predlaže se dividenda od 2,50 eura bruto po akciji. Obavještenje  o sazivu skupštine akcionara Zavarovalnice Triglav biće objavljeno 21.4.2017. Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen životna osiguranja AD i Lovćen auto AD) kao član Triglav Grupe u protekloj poslovnoj godini povećala je ukupnu fakturisanu bruto premiju za 2,6% u poređenju sa 2015.

Dobit Grupe viša od planirane

“Grupa je ostvarila bruto poslovnu dobit u visini od 95 miliona eura (planirana je između 80 i 90 miliona eura), što je prvenstveno posljedica veoma uspješnog poslovanja u djelatnosti osiguranja. S druge strane, na poslovanje su negativno uticale još uvijek nepovoljne prilike na finansijskim tržištima, a kao posljedica toga i pad prinosa od finansijskih ulaganja od 27% ako se ne uračuna prinos od  osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju vezanog uz jedinicu”, kazali su iz Triglava.

Uspješno poslovanje u osiguravajućoj djelatnosti

“Već drugu godinu ostvaren je porast premija. Grupa je fakturisala 936 miliona eura konsolidovane bruto premije osiguranja i saosiguranja, a planirano je bilo oko 900 miliona eura. U svih šest zemlja gdje je Grupa prisutna postignut je porast premija. U Sloveniji porast je bio 2%, na tržištima izvan Slovenije Grupa je fakturisala 17,3% konsolidovane premije, dok je prosječni rast premija Triglav grupe iznosio 2% odnosno 9%, ako se kod godišnjeg poređenja uzme u obzir prodaja češkog društva za osirguranje u 2015. godini. Fakturisane bruto štete Grupe i bruto operativni troškovi osiguravajuće djelatnosti Grupe bili su za 2% viši nego godinu dana prije toga, i to prvenstveno zbog viših troškova pribavljanja osiguranja. Dobro poslovanje u osnovnoj djelatnosti imovinskih i zdravstvenih osiguranja u 2016. godini odražava kombinovani količnik Triglav grupe u visini od 92,9% (planirana vrijednost oko 95%). Ovaj indikator mjeri uspješnost u osiguravajućoj djelatnosti bez prinosa od ulaganja a njegova vrijednost ispod 100 znači da je poslovanje pozitivno”, naveli su iz ove osiguravajuće kuće.

Poboljšane kreditnih rejtinga, čvrsta finansijska stabilnost i vodeći položaj u Adria regionu. Priznate kredit rejting agencije S&P Global Ratings i A.M. Best podigle su već ionako visoke kreditne rejtinge Triglav grupe sa »A-« na »A«. Rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Triglav grupa kao vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u Sloveniji svoj je tržišni udio povećala za 0,2 postotnih bodova na 36,2%. Svoj je položaj na tržištu poboljšala tako u Srbiji kao i u Hrvatskoj, dok je u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori njen udio na tržištu pao za manje od 1%, sa time da je u tim državama uvjerljivo održala svoj vodeći položaj na tržištu.

Sa novom strategijom u 2017. godinu

Triglav grupa je sljedeće četvorogodišnje razdoblje započela krenuvši na put prema modernoj, inovativnoj i dinamičnoj finansijsko-osiguravajućoj grupi, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i u širem regionu. Nova strategija stavlja glavni naglasak poslovanje prilagođeno strankama i usmjereno u digitalizaciju, višekanalni pristup i usluge asistencije. Osiguranje i upravljanje imovinom ostaju dva stuba Triglav grupe, dok će drugi stub biti dodatno ojačan. Grupa ostaje prisutna na postojećim tržištima u regionu u koje namjerava i dalje odgovarati odgovorno i aktivno.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: “Zadovoljni smo sa poslovanjem u 2016. godini, a rezultati su čak viši od planiranih. U 2017. ulazimo u novo četverogodišnje razdoblje. Uprava i Nadzorni odbor zajedno će ovogodišnjoj skupštini predložiti raspodjelu akumulirane dobiti Grupe i isplatu dividendi za 2016. godinu u skladu sa politikom o dividendama matičnog društva. Kod toga se uzima u obzir postojeća i očekivana adekvatnost kapitala grupe kao i korištenje kapitala i izvori kapitala prema vlastitoj procjeni rizika. U slučaju da se odobri dividenda u predloženom iznosu, akcija Zavarovalnice Triglav ostaće jedna od akcija sa najvećim prinosom od dividendi kako u Sloveniji, tako i u globalnom osiguravajućem sektoru”.

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

Lovćen osiguranje AD, na kraju poslovne 2016. godine održava vodeću poziciju na crnogorskom tržištu sa udjelom od 37,3%. Na ukupnom tržištu osiguranja Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen životna osiguranja AD i Lovćen auto AD) ima udio od 38,9%.

Ukupna fakturisana bruto premija na nivou Lovćen Grupe povećana je za 2,6% u poređenju sa 2015. Od toga bruto premija neživotnih osiguranja je povećana za 2,2%, a bruto premija životnog osiguranja za 11,9% u odnosu na prethodnu godinu.

U istom periodu, Društvo je započelo temeljan rad na podizanju nivoa svijesti o potrebama za osiguranjem i u svoju ponudu uvrstio novi proizvod Automobilsku asistenciju. Lovćen osiguranje je u potpunosti bilo usmjereno na dalje unapređenje kvaliteta usluga, optimizaciju procesa, proširivanje i unapređenje prodajne mreže.

 “Za naše poslovanje važna činjenica je da je naša bruto fakturisana premija porasla, što ukazuje na ispravnost politike jačanja organizacione strukture Lovćen osiguranja, te osnaživanje povjerenja naših osiguranika u sve usluge koje im pružamo”, rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD povodom sumiranja rezultata poslovanja u 2016. godini i nastavio. “Godinu, koja je za nama, karakterisala je jaka konkurencija na crnogorskom tržištu, gdje smo uspjeli poboljšati nivo naših usluga koje nudimo klijentima”

Digitalni godišnji izvještaj i publikacija za investitore

Godišnji izvještaj Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za 2016. godinu dostupan je u PDF formatu na web stranici triglav.eu. Izvještaj pod naslovom »Naši ciljevi. Naša strast.« objavljen je i na samostalnom sajtu http://letnoporocilo.triglav.eu/2016/ i http://annualreport.triglav.eu/2016/. Ovaj put godišnji izvještaj prati i poslovna publikacija za investitore koja nudi dodatan pogled na bitne oblasti poslovanja, kao što su nova strategija za period 2017.-2020., tržišni položaj i mogućnosti za razvoj Triglav grupe.

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.