Skupština Dunav osiguranja 27. aprila, akcionarima 894 miliona RSD

Nadzorni odbor Dunav osiguranja (DNOS) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 27. april na kojoj će između ostalih tačaka biti usvojeni finansijski izvještaji za prošlu godinu i donijeta odluka o raspodjeli dobiti.

Najveće osiguranje Srbiji u 2016. je zabilježilo bruto premiju od 22,9 milijardi RSD (rast od 6,7%), dok je neto dobitak kompanije porastao 131,3% na 897,8 miliona RSD. Uprava je predložila akcionarima da se skoro cjelokupna prošlogodišnja dobit isplati putem dividende. Akcionarima će pripasti 894,3 miliona RSD odnosno 101,87 RSD po akciji. Prošle godine akcionarima je iz dobiti isplaćena dividenda od 42 RSD po akciji. Pravo na isplatu ovogodišnje dividende imaće akcionari kompanije koji budu imali taj status na dan 17. aprila tekućeg godine.

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *