Akcionari Eurofonda preko suda traže isplatu

Više od deset advokata koji zastupaju akcionare Eurofonda preciziralo je tužbene zahtjeve u skladu sa obračunom koji je dostavio zastupnik ovog fonda Milan Vujošević, jer se taj obračun, u dijelu koji se odnosi na iznos preostao za isplatu akcionarima, od onog iz nalaza vještaka finansijske struke Hamida Šabovića gotovo ne razlikuje.

Sudija Faruk Mušović zaključio je glavnu raspravu u postupku protiv Eurofonda, u kom je, na zahtjev tuženih, 38 tužbi spojeno u jedan postupak.

Akcionari koji posjeduju 14,64 odsto ukupnog broja akcija, bili su protiv programa razvoja fonda koji je prezentovan na Skupštini akcionara krajem 2014. godine, pa su u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima zatražili isplatu svog vlasničkog udjela. Akcionari koji su bili protiv programa razvoja, traže isplatu svog vlasničkog udjela po cijeni od 14 centi po akciji.

Eurofond, prema podacima objavljenim na njihovom sajtu, između ostalih, posjeduje akcije Bjelasice Rade, Izbora Bar, Solane “Bajo Sekulić, Prenosa AD i nekoliko kompanija iz Bosne i Hercegovine i jedne sa Malte.

Check Also

Italija izdaje kovanice od dva eura u znak zahvalnosti medicinskim radnicima

Italija će ove godine izdati kovanicu od dva eura posvećenu lekarima, medicinskim sestrama i zdravstvenom …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *