Ustavni sud odlučio: Smanjenje naknada u skladu sa Ustavom

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u skladu su sa Ustavom, odlučio je danas Ustavni sud Crne Gore.

Sjednica Ustavnog suda na kojoj je raspravljano jesu li naknade u skladu sa najvišim pravnim aktom, ali i o tome je li smanjenje u skladu sa Ustavom zatvorena je ranije za javnost, nakon što je prethodno bila otvorena.

Oni bi trebalo i da se izjasne o tome jesu li naknade u skladu sa najvišim pravnim aktom, ali je predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković kazao da smatra da bi Ustavni sud danas trebalo da raspravlja samo o tome je li smanjenje u skladu sa Ustavom.

Sudija Milorad Gogić je predložio da sudije glasaju o tome da li da se o ova dva predmeta odlučuje zajedno ili da se sačeka da se okonča prva inicijativa.

Dopune Zakona kojim su uvedene trajne naknade usvojene su 16. 7. 2015. Protiv takvih rješenja, još 23. 02. 2016. podnijeta je inicijativa za ocjenu ustavnosti, a Ustavni sud je svojim rješenjem od 29.12.2016. pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti.

Istog dana, 29. 12. 2016. Skupština je izvršila izmjene i dopune Zakona kojim umanjuje iznose trajnih naknada. Na rješenja iz Zakona kojim su majkama umanjene naknade, u januaru ove godine, poslanici Demokrata, DNP i Unija slobodnih sindikata podnijeli su inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba o umanjenju naknada.

Majke već više od 20 dana protestuju zbog izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a  jedan dio njih počeo je da štrajkuje glađu.

Glasovima 42 poslanika krajem prošle godine nakande majkama smanjene su sa 336 na 264 i sa 192 na 144 eura

Check Also

Ekspedicija crnogorskih planinara krenula u pohod na najviši vrh Balkana

Četvoročlana ekspedicija iskusnih crnogorskih planinara, uz podršku kompanije MTEl, krenula je danas za Bugarsku gdje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.