Iz Montekarga ipak odlazi 90 radnika?

Radnici i predstavnici Sindikata kompanije Montekargo tvrde da im Tenderska komisija na čelu sa Brankom Vujovićem ne dostavlja tačne podatke o prodaji tog željezničkog preduzeća poljskoj kompaniji OT Lodžistiks.

U dopisu koji je Sindikat Montekarga uputio Vujoviću navedeno je da će u tom preduzeću ipak doći do otpuštanja radnika, uprkos najavama da će poljska firma poštovati kolektivni ugovor, te da
neće smanjivati broj radnika u naredne tri godine.

Navodi se da je nezadovoljstvo najviše izraženo zbog različitih i netačnih informacija o pojedinim pitanjima iz ponude poljskog investitora. Radnicimaje sada nejasno štaje istina, jer im je nakon svakog sastanka prenijeta različita informacija o sadržaju ponude OTL-a.

“Nakon svega sasvim smo sigurni da OTL nema nikakvog iskustva sa željeznicom, tako da oni nijesu ni obični, a ne strateški partneri u svojstvu željezničkih operatera. Na prvom sastanku kazali ste da OTL planira da otpusti 30 radnika u 2017. godini, 30 radnika u 2018. godini i 30 radnika u 2019. godini na dobrovoljnoj osnovi, uz otpremninu od 15 hiljada eura. Nažalost, na sastanku, koji je održan u petak, 17. marta, u vezi visine otpremnine, saopšteno je da ona neće biti 15 hiljada eura već će se određivati u zavisnosti od raspoloživih sredstava. Molimo da nam dostavite izvod, odnosno kopiju iz prvobitno dostavljene ponude OTL-a o ostvarenom obimu prevoza željeznicom u poslednje tri godine, pojedinačno po svakom od četiri prevoznika koji se našao u sastavu konzorcijuma. Usmeno ste saopštili da se radi o ukupno 5,9 miliona tona prevezene robe u 2015. godini. To je bio jedan od osnovnih uslova tendera”, poručili su iz Sindikata Montekarga.

(Opširnije u Danu)

Check Also

Pržno dobilo novo šetalište

Pržno je dobilo novo šetalište, koje je sinoć svečano otvoreno u okviru manifestacije “Budvanske večeri”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.