Za 30 kompanija isplaćeno 81.000 eura subvencija

Ministarstvo ekonomije je, u cilju podrške malim i srednjim preduzećima u dijelu usaglašavanja njihovog poslovanja sa zahtjevima međunarodnih standarda, krajem prošle i početkom ove godine za 30 kompanija isplatilo ukupno 81.000 eura subvencija.

Iz Ministarstva, na čijem je čelu Dragica Sekulić, su saopštili da je na javni poziv za učešće u Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja, koji je bio raspisan sredinom prošle godine, pristiglo više od 40 aplikacija, dok su subvencije odobrene za 30 preduzeća, koji su ispunili sve uslove programa.

“Do kraja prošle godine implementaciju planiranih aktivnosti uspješno je finalizovalo devet korisnika programa, za koje je u prošloj godini isplaćeno skoro 22.000 eura, dok je za preostale korisnike, u skladu sa planiranim rokovima, početkom marta ministrstvo isplatilo ukupno nešto više od 59.000 eura, čime je implementacija Programa uspješno finalizovana”, navodi se u saopštenju.

Odobrena pomoć ministarstva u okviru programa iznosila je do 70 odsto opravdanih troškova za mala preduzeća, odnosno do 60 odsto opravdanih troškova za srednja, u iznosu najviše do 5.000 eura, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) po jednom aplikantu.

“Podaci o broju podržavnih kompanija, kao i broj pristiglih aplikacija, pokazuju da su preduzeća prepoznala potrebu i značaj usaglašavanja poslovanja i proizvoda sa međunarodnim standardima. Time su unaprijedili poslovanje i stekli uslove za plasman proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu”, rekli su iz ministarstva.

Ministarstvo ekonomije realizuje Program povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja od 2014. godine.

“Ovaj program državne pomoći podrazumijeva finansijsku podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, da u što većoj mjeri povećaju svoju konurentnost, prvenstveno kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda za proizvode i podršku za dobijanje akreditacije za ocjenjivanje usaglašenosti”, dodaje se u saopštenju.

Check Also

Najveće kompanije se usljed COVID-19 zadužuju dodatnih bilion dolara

Kompanije širom svijeta će se usljed pandemije koronavirusa dodatno zadužiti za skoro 1.000 milijardi (bilion) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *