Vektra Boka: Gubitak 267 hiljada eura

Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Vektra Boka završilo je prošlu godinu sa gubitkom od 267,02 hiljade eura, što je 4,5 puta manje u odnosu na 2015.

Poslovni prihodi kompanije su, prema izvještaju o poslovanju objavljenom na sajtu Montenegroberze, u periodu od januara do kraja decembra pali devet puta na 110,42 hiljade eura.

Poslovni rashodi pali su 5,3 puta na 402,29 hiljada eura, od čega se na troškove zarada, njihovih naknada i ostalih ličnih rashoda odnosilo 53,89 hiljada eura.

Troškovi materijala su iznosili 17,87 hiljada EUR, amortizacije i rezervisanja 250,1 hiljadu eura, a ostali poslovni rashodi su bili 80,43 hiljade eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju decembra iznosila je 54,32 miliona eura, 0,5 odsto manje nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak kompanije iznosi 35,83 miliona eura. Odložene poreske obaveze iznose 583,47 hiljada eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 1,04 miliona eura, a kratkoročna 14,27 miliona eura.

Vlasnik 59,45 odsto akcija Vektra Boke je Vektra Montenegro, dok 33,34 odsto posjeduje Vektra Investments.

Privredni sud uveo je stečaj u kompaniju Vektra Boka, čiji je vlasnik biznismen Dragan Brković, 13. juna, zbog duga od oko četiri miliona eura koji ta firma ima prema CKB.

Privredni sud prihvatio je polovinom februara plan reorganizacije Vektra Boke.

Plan reorganizacije izglasan je u decembru 2015. godine, ali ga je zbog žalbe OTP faktoringa u aprilu prošle godine poništio Apelacioni sud i vratio predmet na ponovni postupak.

Planom reorganizacije Vektra Boke predviđeno je da se prodajom poslovnih prostora obezbijedi 25,69 miliona eura za ispunjenje obaveza. Planirano je da se prodaju dva poslovna prostora u centru Herceg Novog, moteli Borići i Dubrava, restorani Rose i Lavanger, bife Obala, Milašinovića plaža i kupalište na Toploj, stambeni prostori, teniski tereni i zemljišta na Toploj, Žanjicama i u Sutorini.

Predviđeno je da kompanija zapošljava 29 stalnih i 50 sezonskih radnika.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.