Država pokušava da smanji vrijednost izlazne opcije iz Elektroprivrede

Vlada u pregovorima sa italijanskom kompanijom A2A pokušava da smanji vrijednost izlazne (put) opcije iz Elektroprivrede (EPCG) sa ranije dogovorenih 250 miliona eura, kazali su Vijestima iz Ministarstva ekonomije.

“Tokom pregovora otvoreno je pitanje umanjenja vrijednosti izlazne opcije u korist države, učinjen određeni napredak, ali konačan dogovor nije postignut, već su se strane saglasile da će pitanje dodatno razmotriti u periodu obuhvaćenom aneksom Akcionarskog ugovora”, rekli su Vijestima iz Ministarstva na čije je čelu ministarka Dragica Sekulić.

Tvrde da Vlada nije tajno usvojila Predlog aneksa Akcionarskog ugovora sa A2A, već je u četvrtak kao interni dokument razmatrana informacija o rezultatima pregovora države i italijanske kompanije u okviru koje je dostavljen i Predlog aneksa.

“Kao što smo više puta najavljivali, odmah nakon usvajanja na Vladi, sa osnovnog dijela ovog dokumenta biće skinuta oznaka interno i on će biti dostupan javnosti i upućen Skupštini na usvajanje”, saopštili su iz Ministarstva.

Dodaju da tek kad ga usvoji parlament može se govoriti o Akcionarskom ugovoru.

“Dakle, u pitanju je svega par dana od razmatranja na Vladi do skidanja oznake interno i upućivanja Skupštini na odlučivanje. Razumljivo je da svi pregovori podrazumijevaju i strategiju pregovaračkih strana, pa stoga oznaka interno na dokumentu. Sa druge strane, interes javnosti u potpunosti je zaštićen činjenicom da je rezultat pregovora javan prije njegovog usvajanja u parlamentu”, tvrde iz ovog Vladinog resora.

Na pitanje šta sadrži Predlog aneksa ugovora, iz Ministarstva su odgovorili da on predstavlja saglasnost obiju strane, Vlade i A2A da se produži saradnja do 30. juna ove godine, na osnovu principa definisanih osnovnim Akcionarskim ugovorom.

Iz Ministarstva podsjećaju da Akcionarski ugovor, koji je usvojen u Skupštini i potpisan u avgustu prošle godine, predvidio izgradnju drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, državnu kontrolu nad radom menadžmenta, odricanje A2A od arbitraže dok će EPCG i država imati pravo na zahtjev za naknadu štete u slučaju krivičnih procesa.

Definisana je i vrijednost izlazne opcije po kojoj Vlada preuzima sve akcije koje A2A ima u EPCG za 250 miliona eura u 7 godišnjih rata. Nakon aktiviranja put opcije, A2A je u obavezi da ne blokira odluke koje predlaže država, a prevashodno odluke u vezi sa drugim blokom TE, kao i pravo preče kupovine.

Pravo preče kupovine ostaje na snazi i kad istekne ugovor, kazali su iz Ministarstva. Dodaju da je na ovaj način država omogućila da se realizuju ključne investicije od kojih je najvažnija drugi blok TE, a tu spada i prevođenje Zete u Krupac, treća faza projekta ugradnje automatskih brojila, studija za HE na Limu.

(Opširnije u današnjim Vijestima)

Check Also

Dobre navike koje vode do značajnih ušteda

„Ne mogu sada da mijenjam stil života“, „Toliko brige oko sitnica stvara mi pritisak“, „Sve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *