Imovinski kartoni: Ko u Vladi ima najviše kredita i štednje

Najveći kredit među ministrima, sudeći po imovinskom kartonu koji je 28. decembra prošle godine predao Agenciji za sprečavanje korupcije, ima Darko Radunović iz resora finansija. U pitanju je stambeni kredit od 223.467 eura kojije uzeo 2007. godine, a rataje 1.525 eura. Radunović, koji nema depozita, nije prijavio kolika mu je sadašnja plata.

Istražujući ko je u kabinetu premijera Duška Markovića najviše zadužen, a ko ima najveću štednju Pobjeda je došla do podatka da je potpredsjedniku Vlade Rafetu Husoviću, koji je prijavio platu od 1.796 eura, ostalo još 84.181 euro stambenog kredita koji je uzeo 2015. i 2016, a rata mu je 660 eura. Ni on nema štednju.

Stari, novi kartoni

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka nije prijavio novi imovinski karton. U starom je naveo dva dugoročna kredita od ukupno 120.000 eura iz 2007. i 2008. godine, uz ratu od 750 eura. Ministar saobraćaja Osman Nurković ima tri kredita stambeni i potrošački ukupno 60.000 eura i ukupnu ratu 406 eura. On nema depozita, a prema prijavi iz decembra plata mu je 2.146 eura. Njegov kolega iz resora odbrane Predrag Bošković 23. januara ove godine prijavio je platu od 1.766 eura i 4.950 eura jednokratne isplate iz Evropske rukometne federacije. Bošković ima stambeni kredit od 60.000 eura iz 2007, sa ratom od 620 eura. Prijavio je i 48.000 eura gotovine.

Ministar turizma Pavle Radulović nema kredita, ali ima 50.000 eura štednje, od čega 30.000 na tekućem računu i 20.000 eura gotovine. Prijavio je ministarsku platu od 1.750 eura. Ministarka ekonomije Dragica Sekulić ima 11.100 eura gotovinskog kredita iz 2015, sa ratom od 230 eura, a posljednja plata kao direktorice Direktorata u Ministarstvu ekonomije bila joj je 1.176 eura. Ona nema štednje.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin u novom kartonu od 22. februara prijavio je dva hipotekarna kredita od 20.000 eura iz 2008. i 2016. Ukupna rata je 81 euro, nema štednje, a plata mu je 2.101 euro. Potpredsjednik Vlade Milutin Simović novi karton nije dostavljao, a u posljednjem iz marta 2016. navodi dva potrošačka kredita od ukupno 7.000 eura koji su uzeti 2013. i 2015 godine, a ukupna rata mu je 116 eura. Nema štednje, a prijavio je poslaničku platu od 1.315 eura. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović u kartonu od 6. decembra navela je gotovinski kredit i lizing od ukupno 19.000 eura sa ratom od 457 eura. Prijavila je godišnju platu potpredsjednice opštine Budva od 16.268 eura.

Prema podacima iz marta prošle godine, ministar obrazovanja Damir Šehović ima stambeni i potrošački kredit ukupne vrijednosti 24.000 eura iz 2010. i 2015, koje otplaćuje 416 eura mjesečno. Sanja Damjanović, ministarka nauke, je krajem decembra prošle godine prijavila platu od 2.015 eura. Ona nema kredita, ali ima gotovine 82.000 švajcarskih franaka i 61.000 eura. Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović u novom kartonu navodi platu od 2.140 eura. Nema kredita, ali ima 82.500 eura štednje. Prema podacima iz prošle godine, premijer Duško Marković ima 20 hiljada eura stambenog kredita iz 2012. godine, uz mjesečnu ratu od 380 eura, a nema štednje.

Ni kredita, ni depozita

Ministar sporta Nikola Janović je prijavio platu od 1.583 eura, a nema ni kredita, ni štednje. Ministarka bez portfelja Marija Vučinović je u novom kartonu navela platu od 1.933 eura, nema ni kredita, ni štednje. Isto je i sa ministrom kulture Jankom Ljumovićem, čija su mjesečna primanja 1.969 eura. Bez zaduženja i štednje je i ministar Aleksandar Andrija Pejović, čija je plata 1.766 eura. Ministri rada, zdravlja i unutrašnjih poslova Kemal Purišić, Kenan Hrapović i Mevludin Nuhodžić još nijesu dostavili nove podatke, a po starima nemaju ni depozite, ni kredite. Funkcioneri su dužni da do 31. marta prijave imovinske kartone za prethodnu godinu.

Pobjeda

Check Also

Dobre navike koje vode do značajnih ušteda

„Ne mogu sada da mijenjam stil života“, „Toliko brige oko sitnica stvara mi pritisak“, „Sve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *