Za izgradnju auto- puta ove godine potrebno 194 miliona eura

Kineska kompanija CRBC očekuje da će ove godine potrošiti kapitalnim budžetom planiranih 194,3 miliona eura za izgradnju prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare. Predstavnici te kompanije navode da su u februaru intenzivirani radovi i da je angažovano 1,5 hiljada radnika. CRBC očekuje da će do jeseni završiti dizanje stubova mosta Moračica, jednog od najzahtjevnijih objekata na dionici od Smokovca do Mateševa.

Ukoliko izgradnja bude u skladu sa planiranom dinamikom, očekujemo da će biti povučena sva planirana sredstva za izgradnju auto-puta za ovu godinu”,  kazali su Pobjedi iz CRBC-a.

Nevrijeme

Ministar saobraćaja Osman Nurković saopštio je ranije Pobjedi da je do kraja prošle godine kompaniji CRBC isplaćeno 171,2 miliona eura, odnosno 21 odsto od ugovorene vrijednosti za projektovanje i izgradnju. Predstavnici CRBC-a naglašavaju da su početak ove godine obilježili nepovoljni vremenski uslovi, praćeni ekstemno niskim temperaturama mrazom i jakim vjetrom.

Uprkos tome, radovi nijesu prekidani, pa smo zadovoljni izvedenim obimom u takvim uslovima. U februaru već imamo znatno bolje vremenske uslove, što se odrazilo na dinamiku radova”,  rekli su predstavnici CRBC-a.

U ovoj godini započeti su radovi na predusjeku tunela Vežešnik na sekciji 1, kao i na tunelima Vilac i Klopot, na sekciji 2.

Ovih dana počinju radovi na mostu Jabuka i tunelu Mateševo, a u najskorije vrijeme i na preostalim objektima trase Smokovac-Uvač-Mateševo”,  izjavili su predstavnici CRBCa i podsjetili da je lani počela izgradnja najzahtjevnijih objekata mostu Moračica i tunelima Vjeternik, Kosman, Mala trava i Jabučki krš, čija će gradnja trajati gotovo do završetka prioritene dionice.

Prije desetak dana Ministarstvu održivog razvoja predat je zahtjev za građevinske dozvole za mostove Ratkov laz, Đurićev laz i Lutovo, te petlju Pelev brijeg, sa pripadajućim djelovima otvorene trase.

U toku je revizija glavnih projekata za više poddionica, a očekujemo da će prvi naredni zahtjev za dozvolu biti za tunel Vežešnik sa dijelom otvorene trase, koji je sa dužinom 2.444 metra najveći tunel na sekciji 1”, saopštili su predstavnici CRBC-a.

Po planu

Precizirali su da je najviši stub mosta Moračica izbetoniran 18 metara u visinu.

Radovi na ovom objektu su u skladu sa planiranom dinamikom. Očekujemo da ćemo do jeseni završiti stubove, nakon čega će početi gradnja glavne konstrukcije mosta. Planirano je da most Moračica bude završen u aprilu 2019.”,  kazali su iz CRBC-a.

Most će biti dugačak 960 metara, a najveća visina stuba je 161 metar. Na sekciji 1 radi se i tunel Mrke, gdje su obje cijevi sa jedne strane probijene po 50 metara. Ukupna dužina ovog tunela je 800 metara. Na sekciji 2 radi se tunel Vjeternik, koji je napredovao po 200 metara sa ulazne i izlazne strane, za obje cijevi. Na tom najzahtjevnijem i najdužem tunelu predviđeno je da lijeva cijev tunela bude duga 3.039 metara, a desna 2.852 metra.

Rad na tunelu Vjeternik, ali i ostalim tunelima, je u periodu niskih temperatura i snijega bio otežan i to je odgodilo povećanje broja radnika. U narednom periodu biće povećan broj radnika na ovom objektu i pojačan intenzitet radova”,  poručeno jet iz CRBC-a.

Tuneli Vilac i Klopot, koji spadaju u kraće tunele dužine 800 metara probijeni su na obje cijevi po 70 metara, sa jedne strane tunela. Na sekciji 3 rade se tuneli Mala trava i Kosman. Mala trava probijena je po 200 metara sa obje strane, a obje cijevi Kosmana po 300 metara na ulaznoj i izlaznoj strani. Tunel Mala trava dug je 1.850 metara, a tunel Kosman oko 2.600 metara.

Obrušavanje

Tunel Jabučki krš, kao jedan od najzahtjevnijih objekata, napredovao je po 250 metara sa obje strane. Ukupna dužina ovog tunela je oko 1.400 metara”, kazali su predstavnici kineske kompanije.

Gradnja prioritetne dionice počela je 11. maja 2015. godine, od kada kreće rok od četiri godine za završetak radova. U maju prošle godine počelo je izlivanje temeljnih jama mosta Moračica, čime su počeli glavni radovi na auto-putu.

Kompanija CRBC, tvrde njeni predstavnici, ulaže maksimalne napore kako bi poštovala rok.

Trenutno je angažovano 1,5 hiljada radnika, od čega je 80 odsto zaposleno u CRBC-u, a petina je kod podizvođača. Broj radnika će, kažu, uskoro povećati, zbog početka radova na novim objektima.

Predstavnici kineske kompanije naglasili su da cijela dionica prolazi kroz zahtjevan teren, podsjećajući da je veća polovina u mostovima i tunelima.

Most Moračica je, recimo, na vjetrovitom području i jaki vjetrovi ne idu u prilog radovima, ali uspijevamo da održimo dobru dinamiku”,  kazali su iz CRBC-a i dodali da se pojedini tuneli probijaju kroz nepovoljnu strukturu zemljišta, koje se odronjava.

“U tim slučajevima javljaju se podzemne jame, kao što je slučaj sa Jabučkim kršom ili tunelima Kosman i Mala trava. Zato je svaki probijeni metar tunela neophodno odmah betonirati, kako ne bi došlo do urušavanja. To donekle otežava rad, ali ne može ugroziti ukupnu dinamiku”,  ocijenili su predstavnici CRBC-a.

Izgradnja auto-puta koštaće državu 809 miliona eura. Od kineske Exim banke pozajmljena su 944 miliona dolara na 20 godina i sa kamatom od dva odsto, uz grejs period od šest godina. Na prioritetnoj dionici dužine 41 kilometar biće 16 tunela, 13 mostova, pet vijadukata i četiri petlje.

Ugovori sa domaćim firmama vrijedni 239 miliona

Predstavnici CRBC-a navode da je u ovom trenutku na projektu angažovan 61 podizvođač, odnosno 83 kompanije, od čega 73 domaća preduzeća.

U skladu sa ugovorom, sa domaćim podizvođačima zaključili smo ugovore u vrijednosti od 239 miliona eura, što je 29,56 odsto. Podizvođači u potpunosti ispunjavaju obaveze i zadovoljni smo saradnjom”, poručuju iz CRBC-a.

Dobra saradnja sa nadzornim organima

Predstavnici CRBC-a kažu da je nadzorni organ projekta francusko-italijanski konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie Geodata Engineering, dok je upravljač projekta državni Monteput, a nad projektom nadzor vrši i Državna komisija za tehnički pregled radova.

Saradnja sa svim ovim subjektima je dobra i u interesu najbolje realizacije projekta”, zaključili su predstavnici CRBC-a.

Premijer Duško Marković najavio je prošle sedmice da će Vlada ove godine pratiti gradnju na dnevnoj osnovi.

Kinezi očekuju da će ove godine potrošiti 194 miliona

Kineska kompanija CRBC očekuje da će ove godine potrošiti kapitalnim budžetom planiranih 194,3 miliona eura za izgradnju prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare. Predstavnici te kompanije navode da su u februaru intenzivirani radovi i da je angažovano 1,5 hiljada radnika. CRBC očekuje da će do jeseni završiti dizanje stubova mosta Moračica, jednog od najzahtjevnijih objekata na dionici od Smokovca do Mateševa.

Ukoliko izgradnja bude u skladu sa planiranom dinamikom, očekujemo da će biti povučena sva planirana sredstva za izgradnju auto-puta za ovu godinu”,  kazali su Pobjedi iz CRBC-a.

Nevrijeme

Ministar saobraćaja Osman Nurković saopštio je ranije Pobjedi da je do kraja prošle godine kompaniji CRBC isplaćeno 171,2 miliona eura, odnosno 21 odsto od ugovorene vrijednosti za projektovanje i izgradnju. Predstavnici CRBC-a naglašavaju da su početak ove godine obilježili nepovoljni vremenski uslovi, praćeni ekstemno niskim temperaturama mrazom i jakim vjetrom.

Uprkos tome, radovi nijesu prekidani, pa smo zadovoljni izvedenim obimom u takvim uslovima. U februaru već imamo znatno bolje vremenske uslove, što se odrazilo na dinamiku radova”,  rekli su predstavnici CRBC-a.

U ovoj godini započeti su radovi na predusjeku tunela Vežešnik na sekciji 1, kao i na tunelima Vilac i Klopot, na sekciji 2.

Ovih dana počinju radovi na mostu Jabuka i tunelu Mateševo, a u najskorije vrijeme i na preostalim objektima trase Smokovac-Uvač-Mateševo”,  izjavili su predstavnici CRBCa i podsjetili da je lani počela izgradnja najzahtjevnijih objekata mostu Moračica i tunelima Vjeternik, Kosman, Mala trava i Jabučki krš, čija će gradnja trajati gotovo do završetka prioritene dionice.

Prije desetak dana Ministarstvu održivog razvoja predat je zahtjev za građevinske dozvole za mostove Ratkov laz, Đurićev laz i Lutovo, te petlju Pelev brijeg, sa pripadajućim djelovima otvorene trase.

U toku je revizija glavnih projekata za više poddionica, a očekujemo da će prvi naredni zahtjev za dozvolu biti za tunel Vežešnik sa dijelom otvorene trase, koji je sa dužinom 2.444 metra najveći tunel na sekciji 1”, saopštili su predstavnici CRBC-a.

Po planu

Precizirali su da je najviši stub mosta Moračica izbetoniran 18 metara u visinu.

Radovi na ovom objektu su u skladu sa planiranom dinamikom. Očekujemo da ćemo do jeseni završiti stubove, nakon čega će početi gradnja glavne konstrukcije mosta. Planirano je da most Moračica bude završen u aprilu 2019.”,  kazali su iz CRBC-a.

Most će biti dugačak 960 metara, a najveća visina stuba je 161 metar. Na sekciji 1 radi se i tunel Mrke, gdje su obje cijevi sa jedne strane probijene po 50 metara. Ukupna dužina ovog tunela je 800 metara. Na sekciji 2 radi se tunel Vjeternik, koji je napredovao po 200 metara sa ulazne i izlazne strane, za obje cijevi. Na tom najzahtjevnijem i najdužem tunelu predviđeno je da lijeva cijev tunela bude duga 3.039 metara, a desna 2.852 metra.

Rad na tunelu Vjeternik, ali i ostalim tunelima, je u periodu niskih temperatura i snijega bio otežan i to je odgodilo povećanje broja radnika. U narednom periodu biće povećan broj radnika na ovom objektu i pojačan intenzitet radova”,  poručeno jet iz CRBC-a.

Tuneli Vilac i Klopot, koji spadaju u kraće tunele dužine 800 metara probijeni su na obje cijevi po 70 metara, sa jedne strane tunela. Na sekciji 3 rade se tuneli Mala trava i Kosman. Mala trava probijena je po 200 metara sa obje strane, a obje cijevi Kosmana po 300 metara na ulaznoj i izlaznoj strani. Tunel Mala trava dug je 1.850 metara, a tunel Kosman oko 2.600 metara.

Obrušavanje

Tunel Jabučki krš, kao jedan od najzahtjevnijih objekata, napredovao je po 250 metara sa obje strane. Ukupna dužina ovog tunela je oko 1.400 metara”, kazali su predstavnici kineske kompanije.

Gradnja prioritetne dionice počela je 11. maja 2015. godine, od kada kreće rok od četiri godine za završetak radova. U maju prošle godine počelo je izlivanje temeljnih jama mosta Moračica, čime su počeli glavni radovi na auto-putu.

Kompanija CRBC, tvrde njeni predstavnici, ulaže maksimalne napore kako bi poštovala rok.

Trenutno je angažovano 1,5 hiljada radnika, od čega je 80 odsto zaposleno u CRBC-u, a petina je kod podizvođača. Broj radnika će, kažu, uskoro povećati, zbog početka radova na novim objektima.

Predstavnici kineske kompanije naglasili su da cijela dionica prolazi kroz zahtjevan teren, podsjećajući da je veća polovina u mostovima i tunelima.

Most Moračica je, recimo, na vjetrovitom području i jaki vjetrovi ne idu u prilog radovima, ali uspijevamo da održimo dobru dinamiku”,  kazali su iz CRBC-a i dodali da se pojedini tuneli probijaju kroz nepovoljnu strukturu zemljišta, koje se odronjava.

U tim slučajevima javljaju se podzemne jame, kao što je slučaj sa Jabučkim kršom ili tunelima Kosman i Mala trava. Zato je svaki probijeni metar tunela neophodno odmah betonirati, kako ne bi došlo do urušavanja. To donekle otežava rad, ali ne može ugroziti ukupnu dinamiku”,  ocijenili su predstavnici CRBC-a.

Izgradnja auto-puta koštaće državu 809 miliona eura. Od kineske Exim banke pozajmljena su 944 miliona dolara na 20 godina i sa kamatom od dva odsto, uz grejs period od šest godina. Na prioritetnoj dionici dužine 41 kilometar biće 16 tunela, 13 mostova, pet vijadukata i četiri petlje.

Ugovori sa domaćim firmama vrijedni 239 miliona

Predstavnici CRBC-a navode da je u ovom trenutku na projektu angažovan 61 podizvođač, odnosno 83 kompanije, od čega 73 domaća preduzeća.

U skladu sa ugovorom, sa domaćim podizvođačima zaključili smo ugovore u vrijednosti od 239 miliona eura, što je 29,56 odsto. Podizvođači u potpunosti ispunjavaju obaveze i zadovoljni smo saradnjom”, poručuju iz CRBC-a.

Dobra saradnja sa nadzornim organima

Predstavnici CRBC-a kažu da je nadzorni organ projekta francusko-italijanski konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie Geodata Engineering, dok je upravljač projekta državni Monteput, a nad projektom nadzor vrši i Državna komisija za tehnički pregled radova.

Saradnja sa svim ovim subjektima je dobra i u interesu najbolje realizacije projekta”, zaključili su predstavnici CRBC-a.

Premijer Duško Marković najavio je prošle sedmice da će Vlada ove godine pratiti gradnju na dnevnoj osnovi.

Pobjeda

Check Also

Dobre navike koje vode do značajnih ušteda

„Ne mogu sada da mijenjam stil života“, „Toliko brige oko sitnica stvara mi pritisak“, „Sve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *