Poreska uprava

PU traži stečaj za pet preduzeća: Duguju preko tri miliona eura poreza

Poreska uprava je juče Privrednom sudu Crne Gore podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka kod pet poreskih obveznika, nakon što prethodno preduzimanim mjerama prinudne naplate nije bilo moguće naplatiti poreski dug u ukupnom iznosu od 3.222.460 eura.

U pitanju su ova preduzeća

1. Doo „Galenika Crna Gora“ Podgorica, u vezi sa dugom u iznosu: 1.505.937,32 eura,

2. Doo „Pelagonija“ Podgorica, u vezi sa dugom u iznosu: 584.232,85 eura,

3. Doo „Montemal“ Podgorica, u vezi sa dugom u iznosu: 432.285,38 eura,

4. Doo „MP engineering“ Podgorica, u vezi sa dugom u iznosu: 352.969,38 eura,

5. Doo „M-Grupa“ Podgorica, u vezi sa dugom u iznosu: 347.035,86 eura.

Važno je istaći da se navedeni iznosi odnose na obaveze koje su već bile predmet mjera prinudne naplate, kojima Poreska uprava nije uspjela naplatiti dug, a da su u međuvremenu dospjele i ostale obaveze ovih poreskih obveznika”, ističu u PU.

Poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da primjenjuju mjere za povećanje stepena fiskalne discipline u Crnoj Gori, s jedne strane podstičući dobrovoljno izmirivanje poreskih obaveza proaktivnim pristupom obveznicima i jačanjem uslužnih funkcija, a s druge strane primjenjujući mjere za obezbjeđenje potraživanja kod poreskih obveznika koji zbog poteškoća u poslovanju ili nižeg stepena poreske discipline ne izmiruju blagovremeno poreske obaveze prema državi.

U cilju efikasnog upravljanja poreskim dugom, mjera predlaganja otvaranja stečajnog postupka biće preduzimana kao posljednja mjera za obezbjeđenje potraživanja prema svim obveznicima koji ne budu izmirivali poreski dug u sistemu reprograma, kao i prema svim obveznicima kojima rješenja o reprogramu budu ukinuta u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja”, poručuju u PU.

Check Also

Ambasador Ruske Federacije posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Crnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *