Glavni izvršni direktor NLB Banke održao predavanje na Ekonomskom fakultetu

NLB Banka se predavanjem Glavnog izvršnog direktora Martina Leberlea pridružila manifestaciji THE RIGHT START na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Predavanje je održano trećeg dana manifestacije koja traje od 13. do 16. februara 2017. godine.

Manifestacija ‘The right start’ je organizovana s ciljem da studentima pruži mogućnost da upoznaju uspješne poslovne ljude i ujedno dobiju korisne i važne informacije koje će njihov proces studiranja učiniti kvalitetnijim.

Predavanje na temu »Evolucija bankarstva« sa osvrtom na NLB Banku AD Podgorica, ponudilo je odgovore na trenutno aktuelna pitanja u bankarstvu: Zašto je potrebno da se banke razvijaju? Koja je posledica evolucije klijenata i njihovih potreba? Kako upravljati izazovima u oblasti bankarstva?

Pored toga, studenti su dobili i uvid na koji način NLB Banka želi da kombinuje svoje realne prednosti i poziciju na tržištu sa svojim inovativnim sposobnostima, kao i na činjenicu da se bankarski sektor brzo razvija i da je potrebna pravovremena reakcija. Situacija na tržištu pokazuje da u novom svijetu inovacija važnija brzina od veličine jednog preduzeća.

 “Cilj predavanja je uspostavljanje dijaloga sa studentima jer oni su dvostruko važni za Banku – neki od njih su vec naši klijenti ili će tek postati naši klijenti ili naši zaposleni. Na ovaj način dobijamo direktne inpute sa tržišta koji su važni za našu strategiju i dalji razvoj. Naš bankarski sektor se suočava sa velikim promjenama prvenstveno u oblasti digitalizacije, internacionalizacije i globalizacije bankarskog poslovanja. Za crnogorsko bankarsko tržište je karakteristično prisustvo velikog broja banaka. Prisutna su  dva trenda, jedan koji se odnosi na inovacije (razvoj novih, boljih servisa), dok se drugi odnosi na konsolidaciju banaka”, izjavio je Leberle nakon predavanja.

Svakako, ključna poruka studentima ekonomije odnosila se na važnost sticanja internacionalnog znanja i poslovnog iskustva, uz obavezan povratak i pomoć razvoja svoje predivne zemlje.

Pored Glavnog izvršnog direktora NLB banke, studentima su se obratili i zaposleni u NLB Banci, bivši studenti Ekonomskog i Pravnog fakulteta Radovan Vujadinović – asistent Glavnog izvršnog direktora i Vladana Raičković – analitičar u Sektoru upravljanja rizicima. Imali su priliku da studentima prenesu iskustvo zapošljavanja preko Vladinog programa stručnog osposobljavanja, kao i iskustvo rada u Banci.

Check Also

Šansa za jačanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća Zapadnog Balkana

Za mnoga preduzeća iz šest zemalja Zapadnog Balkana (WB6) izvoz predstavlja jedan od načina za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *