Šta su najpoželjnije karakteristike koje se danas očekuju od zaposlenih?

Pored toga da budu stručni u tome što rade, da budu fleksibilni tj. da se veoma brzo prilagođavaju na nove zadatke, nove uslove poslovanja, još bolje i ako sami imaju inicijativu da predlože ili stvore neke nove poslovne prilike.

Kada su u pitanju vještine, na prvom mjestu su vještine dobre komunikacije. Pod komunikacijom se mnogo toga podrazumijeva. Ne samo da imamo bogat rječnik, da na pravi način koristimo riječi, bilo u usmenoj ili pisanoj konverzaciji. Pod pojmom vještina komunikacije se očekuje da različitim sagovornicima, bilo da su nam kolege ili klijenti nađemo „zajednički jezik“ da sa svakim od njih uspostavimo dobre odnose, da budemo ljubazni, otvoreni, da znamo kad da smo „formalni“, a kad opušteniji. Kako da na pravi način komuniciramo u timu, delegiramo zaduženja, pratimo, motivišemo, a kad da na pravi način uputimo nekome „konstruktivnu kritiku“ ili drugačije rečeno fidbek.

Da bi bili obezbjedili da ono što smo željeli reći i stigne na pravu adresu i bude baš tako i shvaćeno, moramo mnogo pažnje da posvetimo i onom aspektu komunikacije koji se naziva neverbalnom. Tu spada način i ton kako smo nešto rekli, kakvo smo imali držanje, kako smo gestikulirali i sl.

Istraživanja kažu da čak 93% značenja onoga što smo rekli određuje upravo sve ono neverbalno, a samo 7% same riječi koje smo izgovorili. U mnogim oblastima poslovanja, od prodaje, marketinga, rukovođenja, savjetovanja upravo su komunikacijske vještine nešto što pravi razliku od prosječnih do izuzetno uspješnih.

U posljednih 40-tak godina postoje brojne metodologije koje imaju za cilj unapređenje komunikacijskih vještina, po svojoj uspješnosti, jednostavnosti u izučavanju, a obezbjeđivanju dugoročnih kvalitativnih promjena izdvojio se NLP (Neuro Lingvističko Programiranje).

 

Od nedavno i kod nas, u organizaciji NLP Network-a se organizuju profesionalne NLP edukacije uz pomoć kojih možete unaprijediti svoje vještine komunikacije. Prvi nivo NLP profesionalne edukacije NLP Basic počinje 25/26. februara u Podgorici na Ekonomskom fakultetu.

To je uvod u NLP i nakon toga polaznici mogu da očekuju da će uz pomoć konkretnih alata i tehnika, puno praktičnih vježbi, otkriti kako da primijene NLP u svom poslu, kako individualno tako i na nivou organizacije.

Za sve zainteresovane nakon NLP Basic treninga, već od 25.marta slijedi napredni nivo NLP edukacije, NLP Business Pratitioner, koji je akreditovan kod Internacionalne NLP asocijacije i nakon čega će polaznici dobiti međunarodno važeće sertifikate.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti preko sajta www.nlpnetwork.me ili Fb strane: https://www.facebook.com/NLPNetwork/ kao i na broj  telefona: 069 564 117

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *