Česte izmjene zakona tjeraju investitore

Česte izmjene zakonskih propisa na državnom i lokalnom nivou ili poreskih uslova u smislu povećanja, čine poslovni ambijent Crne Gore neatraktivnim i takve situacije treba izbjeći, smatra Budimir Raičković, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore.

On je, u intervjuu za DN, kazao da poslovni ambijent ni izdaleka ne zadovoljava potrebe privrede, ali i da država treba da krene u proces reindustrijalizacije i podrži kompanije i projekte usmjerene na proizvodnju, podmirivanje domaćih potreba i izvoz.

Govoreći o tome šta vidi kao najveće prednosti, a šta kao najveće nedostatke biznis ambijenta u Crnoj Gori, Raičković je kazao da generalno gledano postoje kvalitetni pomaci kada je u pitanju poslovni ambijent u Crnoj Gori, ali da “pri tome to ni izdaleka nije ono što su potrebe privrede”.

Niz istraživanja i analiza poslovnog ambijenta u Crnoj Gori u kojima osvrt daju značajne međunarodne institucije, od Svjetske banke pa na dalje, kao i kvalitetni osvrti na poslovni ambijent udruženja crnogorskih privrednika ukazuju na finansijska ograničenja u pokretanju i vođenju biznisa, komplikovane i nejasne procedure, neusklađenost zakonske regulative, potrebu efikasnije administracije, potrebu smanjenja taksi i ostalih poreskih opterećenja, sivu ekonomiju, neadekvatnu ponudu radne snage”, kazao je Raičković za DN.

Dobro je, kako dodaje, da Vlada i lokalne uprave konstatno vode stručnu diskusiju sa relevantnim poslovnim instuticija ma, koje rade na unapređenju regulatornog okvira kojima se definišu uslovi poslovanja u Crnoj Gori.

U AMM-u podržavamo pomake na tom planu, ali mislimo da postoji prostor i potreba da se zahtjevi i sugestije predstavnika poslovne zajednice još više uvaže i brže na njih reaguje. Crna Gora ima određene potencijale, ali treba biti realan i reći da uz broj stanovnika i teritoriju, trenutna infrastrukturna ograničenja sigurno ni jesu presudan faktor pri donošenju odluka kod ozbiljnih investitora, pri čemu ih ne treba dijeliti na domaće i strane. Česte izmjene zakonskih propisa na državnom i lokalnom nivou ili poreskih uslova u smislu povećanja, čine poslovni ambijent neatraktivnim i takve situacije treba izbjeći. Jednostavno da bi se moglo reći da je poslovni ambijent privlačan, mora ga krasiti stabilnost, predvidivost, jednostavan regulatorni okvir, efikasna državna i lokalna administracija, servis građanima i privredi, politička stabilnost i be zbjednost”, poručio je sagovornik DN.

Check Also

Ekspedicija crnogorskih planinara krenula u pohod na najviši vrh Balkana

Četvoročlana ekspedicija iskusnih crnogorskih planinara, uz podršku kompanije MTEl, krenula je danas za Bugarsku gdje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.