Do kraja februara rok za predlog rješenja za finansiranje projekta Bloka II

Kraj februara tekuće godine konačan je rok do kojeg Škoda Praha treba da dostavi rješenje za realizaciju i finansiranje projekta Bloka II TE Pljevlja, u skladu sa Ugovorom o izradi Glavnog projekta (EWA ugovor) i Ugovorom o izvođenju radova (EPC ugovor) koji su potpisani sa Škodom Praha 29. septembra 2016. godine.

To je potvrđeno na današnjem sastanku kvalifikovanih akcionara u  Elektroprivredi Crne Gore – Vlade Crne Gore i kompanije A2A, sa Upravljačkim komitetom za nastavak aktivnosti na izgradnji Bloka II TE Pljevlja.

Kako saopštavaju iz Ministarstva ekonomije, akcionarima je prezentovan Izvještaj o aktivnostima na izgradnji Bloka II TE Pljevlja koji je pripremio Upravljački komitet za nastavak aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

U Izvještaju se navodi da je Škoda Praha imala prezentacije mogućih alternativnih načina finasiranja i da je, prema najavama češke firme,  ta kompanija u fazi finalnog dogovora sa drugim mogućim finansijerima koji bi jednim dijelom kreditirale Projekat Bloka II. Njihova očekivanja su da će to biti do kraja februara ove godine.

U međuvremenu, Upravljački komitet za nastavak aktivnosti na izgradnji Bloka II TE Pljevlja nastaviće aktivnosti na razradi alternativnog modela realizacije i finansiranja projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja, koji bi se mogao implementirati u slučaju da Škoda Praha ne uspije da obezbijedi finansiranje projekta. Naime, upravljački komitet  razmatra i mogućnost da EPCG finansira projekat sopstvenim sredstvima i kreditnim zaduženjem formirajući snažan projektni tim, pojačan eksternim ekspertima, koji bi sprovodio sve potrebne aktivnosti na Projektu.

Pod uslovom da Škoda nađe kreditora za projekat, moguće je odmah otpočeti sa aktivnostima vezanim za realizaciju EWA Ugovora. Ukupno projektovanje trajalo bi 18 mjeseci, a  nakon pola godine od obezbjeđivanja kreditnih sredstava planirani su početni radovi na terenu.

Analitika

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *