Željeznička infrastruktura: Ne predlaže pravila direktor, nego komisija

Iz Željezničke infrastrukture Crne Gore reagovali su povodom teksta objavljenog u “Vijestima” 20. januara, pod naslovom ’’Direktor bi stan bez konkusa” .

Sjednica Odbora direktora ŽICG AD je zakazana za 20. januar 2017. i na istoj će se razmatrati pitanja koja se odnose na rješavanje stambene problematike. Navodi iznijeti u tekstu da je izvršni direktor  predložio izmjene Pravilnika tako da organima društva, sebi i sekretaru riješi stambeno pitanje bez raspisanog konkursa, nijesu tačni, budući da  na sjednici nije na dnevnom redu rješavanje stambenog pitanja organa Društva. Takođe, ističemo da prijedlog Pravilnika nije radio izvršni direktor  već Komisija za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u ovom Društvu, u saradnji sa predstavnicima oba reprezentativna sindikata u ŽICG, i da je na dostavljeni prijedlog jedan od reprezentativnih sindikata dao saglasnost, dok se sa drugim sindikatom nije mogla postići saglasnost.

Što se tiče navoda da je za bivše rukovodioce koji su dobili odluke o dodjeli stanova u 2008. opredijeljeno 370.000 eura, isti su netačni, budući da je u predlozima odluka za pomenutu grupu zaposlenih opredijeljen iznos od 331.096 eura, i nijesu u pitanju „bivši i sadašnji direktori“ , već se radi o grupi zaposlenih koji su dobili pomenute Odluke u 2008, na osnovu tada važećeg akta o rješavanju stambenih potreba zaposlenih.

Ukazujemo na činjenicu da je restrukturiranjem Željeznice ovom Društvu prenesen diobnim bilansom iz 2008. u fond zajedničke potrošnje ŽICG AD Podgorica iznos od 308.679 eura, koja sredstva su u minulom periodu trebalo da budu iskorišćena za realizaciju preuzetih obaveza iz 2008. Kako ovaj problem nije riješen, to smo predložili da se isti riješi na identičan način kako je to realizovano u ostalim željezničkim društvima.  Navodi koji se odnose na to „da se Čolaković pobrinuo i za svoje saradnike, jer je za njih predvidio 10 odsto ukupnih sredstava iz budžeta“, su neosnovani, i  ne  stoji podatak da bi zaposleni ostali bez 700.000 eura kako bi rukovodstvo riješilo svoje potrebe, budući da je u predlogu odluke tačno naveden iznos od 154.000 eura za rješavanje stambenih potreba članova menadžmenta.

Predloženim izmjenama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, dat je prioritet radnom stažu zaposlenih a  ne  značaju poslova. Kao primjer navodimo da bi, na osnovu predloženog Pravilnika, prioritet u rješavanju stambenih potreba imao pružni radnik sa završenom osnovnom školom i 30 godina radnog staža u odnosu na diplomiranog inženjera sa 26 godina radnog staža, što je dovoljan podatak da se predloženim Pravilnikom daje značajna prednost godinama staža u odnosu na struč ne  kvalifikacije zaposlenih u ovom Društvu. Na kraju, informišemo Vas da je, shodno važećim aktima Društva, donošenje opštih akata Društva u nadležnosti Odbora direktora a  ne  sindikalnih organizacija”, piše u reagovanju ŽICG.

Vijesti

Check Also

MF zadovoljno procjenama EBRD, ali očekuju rast od 4,7 odsto

Imajući u vidu dosadašnje rezultate, očekivane povoljne trendove u trećem kvartalu i ostatku godine, a …

Leave a Reply

Your email address will not be published.