Eurofond sa zemlje Solane skinuo hipoteku

Zatvoreni investicioni fond (ZIF) Eurofond naplatio je prošle sedmice po osnovu pravosnažne presude 1,8 miliona eura od Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat bivšeg premijera.

Najveći dio tog iznosa 830 hiljada eura (sa uračunatim kamatama), kako saznaju Vijesti“ nezvanično, odmah je vraćen Prvoj banci kako bi se oslobodila hipotekovana imovina ulcinjske Solane „Bajo Sekulić“, zbog povučenih kredita.

Zemljište Solane, iako je ona bila samo korisnik a država vlasnik, založeno je bilo za nekoliko kredita kod CKB (30 odsto) i Prve banke (70 odsto). Da je zemljište upisano na Solanu, kako je tražio Eurofond , banke su mogle aktivirati zalog.

Dio novca naplaćenog od Prve banke oko 537 hiljada biće iskorišćen za isplatu 63 nesaglasna akcionara Eurofonda koji nijesu pred Privrednim sudom tužili ZIF Eurofond .

Preostali dio novca već je potrošen na izmirenje obaveza prema državi, Komisiji za hartije od vrijednosti, ali i prema pojedinim nesaglasnim akcionarima, koji su sa ZIF Eurofond postigli sporazum o poravnanju obaveza van suda.

Eurofond je tužio prije nekoliko godina Prvu banku jer je nezakonito sa računa fonda u toj banci skinula 1,56 miliona eura 2010. godine. Presuda je postala pravosnažna krajem prošle godine.

Fond je tužio Prvu banku, tvrdeći da nije postupila prema nalogu CBCG i zaključku Poreske uprave, te dozvolila fondu da plati svoju poresku obavezu za 2009. godinu, zbog čega je račun fonda nekoliko godina bio blokiran i tek odnedavno odblokiran.

Rasprava u parnici koju vode 70 neaglasnih akcionara ZIF Eurofond protiv fonda i DZU Euroinvest, u Privrednom sudu, odložena je za 16. februar, a vještaku finansijske struke sud je naložio da, do tada, utvrdi promjene na imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i novčanim sredstvima koje je fond posjedovao na dan pokretanja parnice u odnosu na sadašnje stanje.

Vijesti online

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.