Lažni stečaj u DKP-u

Specijalno tužilaštvo ne podiže optužnicu u predmetu stečaja Duvanskog kombinata, jer bi njome morala biti obuhvaćena i lica koja su bila na odgovornim pozicijama, ocijenio je direktor Udruženja manjinskih akcionara DKP Žarko Knežević u pismu potpredsjedniku Vlade i ministru pravde Zoranu Pažinu, tražeći da se o pismu izjasne na sjednici Vlade.

Knežević tvrdi da se radi o lažnom stečaju, te da je stečajni upravnik prodao imovinu u junu 2010. godine, iako je sudu blagovremeno dostavljena izjavao namjeri reorganizacije, pa imovina, u skladu sa Zakonom 0 insolventnosti, nije mogla biti otuđena prije nego bude potvrđen plan reorganizacije. Saglasnost na nacrt ugovora, kojim je Zetagradnja kupila DKP za 13,2 miliona eura, dali su stečajni sudija, resorni ministri i gradonačelnik Podgorice, iako, kako tvrdi Kneževič, ima sve elemente zelenaškog ugovora.

Tako je članom 10 ugovora prodavač prihvatio obavezu da kupcu prizna efektivne troškove nastale isplatom rata prije primopredaje nepokretnosti, a odnose se na kamate na puni iznos kredita od osam odsto na godišnjem nivou. Takva obaveza je u suprotnosti sa uslovima iz objavljenog oglasa, kojim je predviđeno da će se nepokretnosti predati 22 mjeseca nakon zaključivanja ugovora. Stavom dva istog člana prodavac se obavezuje da će kupcu sa 700 hiljada eura nadoknaditi troškove rušenja i uklanjanja objekata, koje je inače kupio“, stoji u pismu.

Iz Udruženja ukazuju i na, kako kažu, nezakonitu odluku Vlade o osnivanju Novog duvanskog kombinata. Prema njihovom mišljenju, Vlada nije mogla vršiti dokapitalizaciju sredstvima stečajnog dužnika prije okončanja stečajnog postupka.

Sve ovo upućuje da je Vlada htjela zataškati nezakonite radnje u postupku izazivanja lažnog stečaja. Kako ono što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi, što je rekao Valtazar Bogišić, ni navedena odluka o osnivanju Novog duvanskog kombinata ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice zbog apsolutne ništavosti“, zaključuje se u pismu manjinskih akcionara.

Imovina DKP-a procjenjivana je tri puta za sedam dana i kretala se od 25,6 miliona eura do 13,1 milion, za koliko je i prodata. U Udruženju smatraju da je Zetagradnja, koja je bila jedini ponuđač, bila u privilegovanom položaju, jer je bila upoznata sa urbanističkim uslovima lokaliteta Duvanski kombinat, u vezi kojeg su, kao preduslov za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, sporazum sklopili Branimir Gvozdenović u ime Vlade, Miomir Mugoša u ime Podgorice i vlasnik Zetagradnje Blagota Radović.

Check Also

Mirko Mazalica izabran za novog direktora TE Pljevlja

Za novog direktora Termoelektrane (TE) Pljevlja izabran je mašinski inženjer Mirko Mazalica, koji je do …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *