Slovenački i srpski blue chipovi u indeksima SEE Link platforme

Dionice Krke, Petrola, Zavarovalnice Triglav i Gorenja, koje inače kotiraju na Ljubljanskoj berzi, i Energoprojekta i NIS-a sa Beogradske berze, od juče su uključene u indeks SEE Link platforme.

Ljubljanska i Beogradska berza postale su aktivne članica platforme SEE Link u decembru prošle godine a sada dionički indeksi blue čipova SEE LinX and SEE LinX EWI sadrže i kompanije iz ove dvije berze.

Indeksi SEE LinX and SEE LinX EWI su uvedeni u aprilu 2016 godine s ciljem povećanja vidljivosti regionalnih tržišta koji su uključeni u SEE Link.

Kriterijumi za izbor kandidata za uključenje u SEELink indekse su vrijednost prometa (bez blok poslova), broj transakcija (osim blok poslova) i tržišna kapitalizacija.

SEE Link projekt započele su bugarska, hrvatska i makedonska berza s ciljem stvaranja regionalne infrastrukture za trgovanje hartijama od vrijednosti, a projekt je finansijski pofržala i Evropska banka za obnovu i razvoj.

Kompanije koje su trenutno uključene u SEELinX and SEELinX EWI:

1. Advance Terrafund REIT-Sofia
2. Sopharma AD-Sofia
3. Monbat AD-Sofia
4. HT d.d.Zagreb
5. VALAMAR RIVIERA d.d.
6. Podravka d.d.
7. Ericsson Nikola Tesla d.d
8. Atlantic grupa d.d.
9. Komercijalna banka AD Skopje
10. Alkaloid AD Skopje
11. Energoprojekt holding a.d., Beograd
12. NIS a.d. Novi Sad
13. Gorenje, d.d., Velenje
14. Krka, d. d., Novo mesto
15. Petrol, d.d., Ljubljana

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *