Danas ističe rok za podnošenje ponuda za Montekargo

Danas ističe rok za dostavljanje ponuda za prodaju 51 odsto ili 1,7 miliona državnih akcija kompanije Montekargo.

Tender je raspisan 19. oktobra prošle godine, a prethodni rok za dostavljanje ponuda bio je kraj novembra, ali ga je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte produžio do 16. januara.

Tenderom je ponuđeno i pravo upisa novih akcija kroz dokapitalizaciju, odnosno kupovina preostalih akcija u vlasništvu države i njenih institucija.

Tendersku dokumentaciju za ovu kompaniju otkupili su poljski OT Logistik i Silos granari dela Sicilija iz Italije. Predsjednik Tenderske komisije Branko Vujović Pobjedi je krajem protekle sedmice kazao da očekuje da ponudu dostavi poljska kompanija, sa kojom uskoro treba da počnu pregovori oko prodaje 30 odsto akcija Luke Bar.

Investitor, kako je predviđeno, može, ukoliko ispuni sve uslove iz ugovora, odnosno indikatora uspjeha investicionog plana i socijalnog programa, poslije tri godine steći pravo da upiše nove akcije.

U tenderu takođe se navodi da će mu Vlada, takođe nakon tri godine i ukoliko investitor ispuni sve uslove, ponuditi da kupi preostale akcije u ovom preduzeću koje su u vlasništvu države, Investiciono-razvojnog fonda, Fonda PIO, Zavoda za zapošljavanje po cijeni ostvarenoj na tenderu.

Ponuđač mora da dokaže da je u posljednjoj poslovnoj godini ostvario prihod od najmanje 25 miliona eura, isključivo po osnovu prevoza robe u željezničkom saobraćaju. Pravo na podnošenje ponude ima i kompanija koja je u direktnom vlasništvu lica koja ispunjavaju kvalifikacione uslove. Učesnik na tenderu, kako je predviđeno, može formirati i konzorcijum prije ili poslije kupovine tenderske dokumentacije i on može podnijeti ponudu. Uslov je da član konzorcijuma sa većinskim učešćem samostalno ispunjava kvalifikacione uslove i da svi članovi konzorcijuma dostave ovjerenu izjavu kojom prihvataju neograničenu solidarnu i pojedinačnu odgovornost za obaveze iz tendera i privatizacionog ugovora.

Pobjeda

Check Also

Ambasador Ruske Federacije posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Crnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *