Pozitivno poslovanje lizing kompanija u Srbiji prvih devet mjeseci 2016.

Na kraju trećeg tromjesečja 2016. godine lizing kompanije u Srbiji imale su ukupni dobitak prije oporezivanja od 887,8 miliona dinara, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kako se navodi u izvještaju koji je objavljen na sajtu centralne banke, od ukupno 16 davalaca finansijskog lizinga dva su zabilježila negativan rezultat prije oporezivanja.

Ukupna bilansna aktiva svih davalaca finansijskog lizinga je na dan 30. septembra 2016. godine iznosila 63,2 milijardi dinara, što je 2,4% više u odnosu na kraj prethodnog kvartala.

Broj zaposlenih u sektoru finansijskog lizinga na kraju ovog tromjesečja iznosio je 383, što je za tri manje u odnosu na kraj drugog tromjesečja.

Ukupan kapital iznosio je 8,8 milijardi dinara i povećan je za 2,5% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja.

Ocijenjeno je da kapital sektora finansijskog lizinga konstantno bilježi rast u posljednjih godinu dana, što je rezultat povećanja dobitka i uplata osnivača po osnovu povećanja osnovnog kapitala. Ocijenjeno je i da je sektor finansijskog lizinga izuzetno priofitabilan.

Sa aspekta predmeta lizinga na kraju trećeg tromjesečja 2016. godine, najveće učešće u plasmanima po osnovu finansijskog lizinga se i dalje odnosi na finansiranje teretnih vozila, minibusa i autobusa (39,9%), kao i na finansiranje putničkih vozila (30,3%).

Check Also

Đukanović u Upravnom odboru Saveza energetičara

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, izabran je nedavno za člana Upravnog odbora Saveza …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *