Kako najveće banke na Wall Street-u vide tržište u 2017.

Mnogi očekuju ponovni rast zarada najvećih kompanija na američkom tržištu. Za sada, nijedan analitičar sa Wall Street-a ne vidi završetak bull (rastućeg) tržišta u 2017. godini.

Evo nekih stavova 5 najvećih banaka:

Bank of America Merrill Lynch – smatra da će sledeća godina biti godina ekstrema. Naime, može se desiti drastični skok američkog repernog indeksa S&P 500 na 2,700 poena u slučaju nastavka rastućeg (bull) tržišta kao i pad na čak 1,600 poena u slučaju padajućeg (bear) tržišta.

Goldman Sachs – Nadamo se većem potencijalu rasta EPS-a (zarada po akciji) usljed nižih korporativnih poreza, labavljenja regulative i fiskalnog podsticaja. Očekujemo S&P 500 na nivou od 2,300 poena na kraju sledeće godine.

CitiGroup – Smatramo da se S&P 500 mora iskorigovati do nivoa od 2,100 poena a nakon toga vidimo sljedeći target na 2,250 sredinom 2017. i čak 2,325 poena krajem sljedeće godine.

JP Morgan – Smatramo da će rizici ulaganja u akcije biti veći u narednoj nego u ovoj godini. Jačanje dolara i podizanje kamatnih stopa u narednoj godini su glavni izvori rizika koji mogu negativno uticati na profit kompanija. Ovo je naročito značajno ukoliko isti nisu podržani većim očekivanjima privrednog rasta. Očekivani nivo S&P 500 u sljedećoj godini bi bio 2,400 poena.

Credit Suisse – Naš target za 2017. godinu je 2,300 poena. Druga polovina godine će donijeti izazove u smislu negativnog uticaja očekivanih kamatnih stopa na obveznice (iznad 3%), zatim preorjentisanja Kine na reforme umjesto na dosadašnju politiku rasta. Mi i dalje dajemo prednost akcijama u odnosu na obveznice i zlato.

Sinteza

Check Also

MF zadovoljno procjenama EBRD, ali očekuju rast od 4,7 odsto

Imajući u vidu dosadašnje rezultate, očekivane povoljne trendove u trećem kvartalu i ostatku godine, a …

Leave a Reply

Your email address will not be published.